Thông báo Hội thảo

Văn phòng Khoa Viễn Thông 2 thân mời các bạn sinh viên tham dự hội thảo “Viễn Thông Công Nghiệp: Cơ hội và thách thức” do Khoa Viễn Thông 2 tổ chức với thông tin như sau:

  • Đơn vị tổ chức: Khoa Viễn thông 2
  • Trình bày: Công ty Vector InfoTech Vietnam Co., Ltd. 
  • Nội dung:
    • Phần 1: Giới thiệu về mạng viễn thông công nghiệp
    • Phần 2: Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (TTTN): các điểm mới trong đợt TTTN học kỳ 2 năm học 2019-2020.
  • Thành phần tham dự: toàn bộ sinh viên Khoa Viễn Thông 2
  • Thời gian: 9.00 – 10h00, thứ sáu, ngày 19/6/2020
  • Địa điểm: Hội trường A001, 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Lưu ý: tham dự bắt buộc (có điểm danh) với các sinh viên đăng ký môn thực tập tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.