Căn cứ kế hoạch giảng dạy của Học viện Cơ sở trong năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả đăng ký môn học của sinh viên trong học kỳ hè năm học 2019-2020,

Học viện Cơ sở thông báo cho các em sinh viên, 09 lớp học phần của học kỳ hè năm học 2019-2020 trong danh sách dưới đây sẽ được hủy vì lý do không đủ số lượng sinh viên đăng ký và những học phần nói trên được mở lớp trong học kỳ I năm học 2020-2021.

Danh sách các lớp học phần được hủy:

SttMã Môn HọcTên Môn HọcNhóm
1FIA1414Kế toán tài chính 301
2INT1416Đảm bảo chất lượng phần mềm01
3SKD1102Kỹ năng làm việc nhóm01
4SKD1101Kỹ năng thuyết trình01
5TEL1407Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến01
6BAS1145Tiếng anh B1.101
7TEL1408Công nghệ truyền tải quang01
8FIA1405Kế toán công01
9BAS1144Tiếng anh A2.201

Trân trọng thông báo.