Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 23/08/2020, hồ sơ bao gồm:
• CV tiếng Anh
• 1 tấm hình 3×4
• Bảng điểm mới nhất
• Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)