Kế hoạch tổ chức Workshop miễn phí cho các em SV:

– Thời gian: sáng thứ 7 ngày  31/10/2020 và chủ nhật ngày 01/11/2020

– Địa điểm: Phòng 2E06, cơ sở Quận 9 – “Phòng không gian sáng chế”, Công ty Xuân Vinh. 

  • Ca 1: Sáng thứ bảy 7h30 – 10h30 ngày 31/10/2020. Số lượng tham gia: 30-50SV/ 1ca.
  • Ca 2: Sáng chủ nhật 7h30 – 10h30 ngày 01/11/2020. Số lượng tham gia: 30-50SV/ 1ca.

Nội dung chủ đề: “Biến ý tưởng thành sản phẩm” – “Make your ideas come true”