Vào 10h sáng ngày thứ Ba tuần sau 27/10, TechX sẽ tổ chức Webinar liên kết với AWS với chủ đề “BIẾN DỮ LIỆU THÀNH VÀNG VỚI  Amazon Web Services”, với các chủ đề

  1. Mindset: Tầm quan trọng của dữ liệu khách hàng và 03 ứng dụng khai thác dữ liệu cho SMB
  2. Skillset: Tối ưu hoá nguồn lực doanh nghiệp (chi phí, thời gian, con người)
  3. Toolset: Bộ sản phẩm dịch vụ của AWS dùng để khai thác, ứng dụng dữ liệu

– Use case TechX đã làm
– Nền tảng AWS để phân tích và khai thác dữ liệu tối ưu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên quan tâm tham dự.

Link đăng ký hội thảo : http://www.techxcorp.com/bien-du-lieu-thanh-vang

Thông tin hội thảo :

https://www.facebook.com/events/791956548290359

https://www.linkedin.com/events/s-d-ngawsgi-pdnti-nt-iv-nh-nh-nhcao-chi-mtr-ns-tin/