Thiết kế thiết bị 5G New Radio (NR) của bạn cần phải mang lại lưu lượng cao hơn, kết nối với độ trễ thấp hơn và hỗ trợ các ăng ten đa phần tử. Việc sử dụng các tần số sóng mili mét (mmWave) với băng thông lớn, kỹ thuật nhiều ăng ten (MIMO) cùng với định hướng búp sóng sẽ khiến cho những thách thức trở nên khó khăn hơn.
Hãy tham gia buổi hội thảo trực tuyến trong vòng 1 giờ đồng hồ với chuyên gia Sheri Detomasi của hãng Keysight, để tìm hiểu về các thách thức trong tiêu chuẩn 5G NR phiên bản 15 và các tác động của nó trong thiết kế và đo kiểm.  Cô ấy sẽ hướng dẫn các bạn cách vượt qua các thách thức đó và đưa ra các giải pháp dựa trên các nghiên cứu tiên phong trong việc giải quyết chất lượng tín hiệu sóng mili mét (mmWave), hiệu chuẩn MIMO/định hướng búp sóng và các phương pháp đo OTA.
Date:  Jun 16, 2020
Time: 9:30 am (GMT+7) Vietnam
Presented by:
Image of presenter Sheri DeTomasi
Sheri DeTomasi
5G New Radio Solutions Lead
Keysight Technologies
Trong buổi hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ học được:
  • Những tác động của  hệ số khoảng cách giữa các sóng mang phụ có khả năng mở rộng trong thiết kế 5G
  • Làm cách nào để đạt được các tín hiệu sóng mili mét (mmWave), băng thông rộng có chất lượng.
  • Làm cách nào để đánh giá các kỹ thuật đo kiểm OTA
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào “Đăng kí ngay”.