Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS) là một diễn đàn quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, triển khai và các nhà hoạch định chính sách trình bày và thảo luận về những tiến bộ gần đây cũng như hướng đi trong tương lai trong việc giải quyết các thách thức trong lĩnh vực Khoa học Thông tin và Máy tính. Hội nghị cũng là nơi các chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu đã, đang và sẽ thực hiện đề tài NAFOSTED gặp gỡ, trao đổi, kết nối và thảo luận các vấn đề trong nghiên cứu.

Sau sáu kỳ tổ chức Hội nghị thành công, Hội nghị lần thứ 7 – NICS 2020 do Quỹ NAFOSTED và Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia – Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM) cùng phối hợp tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, trong hai ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2020. Hội nghị NICS 2020 được sự bảo trợ kỹ thuật của IEEE, IEEE Việt Nam, và ComSoc Việt Nam. Hội nghị sẽ được phân chia theo các nội dung và chủ đề sau đây:

·         Khoa học máy tính

·         Trí tuệ tính toán

·         Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin

·         Mạng và truyền thông

·         Công nghệ đa phương tiện

Báo cáo gửi tới Hội nghị cần được viết bằng tiếng Anh, định dạng theo pdf file, dài không quá 6 trang A4 và tuân theo các tiêu chuẩn của IEEE. Bài đăng ký tham dự hội nghị được nộp thông qua hệ thống EDAS theo đường link https://edas.info/N27661.

Các báo cáo được nhận để trình bày tại Hội nghị NICS 2019 có đóng phí và trình bày tại Hội nghị sẽ được đăng trên IEEE Xplore và Kỷ yếu hội nghị. Do dịch Covid-19, các báo cáo được trình bày trực tiếp tại hội nghị hoặc trực tuyến qua Internet.

Các báo cáo tốt nhất sẽ được mời để gởi phiên bản mở rộng cho Tạp chí Intelligent Data Analysis (thuộc danh mục ISI). Các báo cáo khác sẽ được chọn lọc và mở rộng cho số đặc biệt của Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển CNTT và truyền thông (tạp chí được công nhận bởi Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

Các mốc thời gian quan trọng

–          Thời hạn nộp bài: 03/8/2020

–          Thông báo chấp nhận báo cáo: 28/9/2020

–          Hạn nộp bản cuối: 12/10/2020

Thông tin chi tiết của Hội nghị đăng tại: http://www.nafosted-nics.org.

Thay mặt Ban tổ chức hội nghị, kính mời quý đồng nghiệp gửi bài và tham dự hội nghị.