Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội thảo Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 23rd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội thảo Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì.

Địa điểm tổ chức: Đài tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

CÁC MỐC THỜI GIAN

– Hạn nộp: 31/10/2020

– Hạn thông báo kết quả: 20/11/2020

– Hạn nộp bản in: 27/11/2020

– Ngày hội thảo: 19/12/2020
Xem thông tin chi tiết trên website hội nghị: https://rev-ecit.vn