[Thông tin Giáo vụ] Kế hoạch chi tiết HK hè năm học 2016-2017

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết: tại đây.

**********

Hits: 9

This entry was posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin giáo vụ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.