Quyết định V/v ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018

 

CV DEN 292_Page_02

CV DEN 292_Page_03

– Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 kèm theo Quyết định số 480/QĐ-HVCS: xem chi tiết tại đây.

Tags: , , ,

 
UA-88185037-1