Quyết định V/v ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018

CV DEN 292_Page_02

CV DEN 292_Page_03

– Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 kèm theo Quyết định số 480/QĐ-HVCS: xem chi tiết tại đây.

Hits: 66

This entry was posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin giáo vụ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.