Quyết định V/v Ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018

CV DEN 294_Page_2

– Phụ lục 1 đính kèm theo Quyết định số 464/QĐ-HV: xem chi tiết tại đây.

Hits: 40

This entry was posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin giáo vụ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.