[TTTN] Thông báo nhận thực tập Viettel

THÔNG BÁO NHẬN THỰC TẬP

Dành cho sinh viên hệ chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi Nhánh Viettel Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 158/2A Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.TB, TP.HCM

Websitehttp://viettel.com.vn

Số lượng nhận: 10 sv

Yêu cầu đối với sinh viên vào Viettel thực tập như sau:

1. Có giấy giới thiệu của Khoa.
2. Bảng điểm kết quả học tập (Yêu cầu điểm trung bình đạt loại khá trở lên).
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (có thể hoàn thiện sau khi vào thực tập).
4. Bản sao CMND.

Mảng thực tập:

  • Các đề tài khác liên quan đến lĩnh vực viễn thông.

Thời hạn đăng ký: 16/5/2017

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/BsmTq0cC58X2PRJd2

(Chú ý: Mỗi bạn SV chỉ đăng ký 01 công ty, đã đăng ký rồi không đăng ký thêm, nếu đăng ký quá số lượng công ty bị xem là không hợp lệ)

Liên hệ:

  • Chị Lê Thị Hương – Phòng KHTH – TTKTKV3 – TCT VTNet
  •  Điện thoại: 0988.000.089.
  • Email: huonglt3@viettel.com.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published.