Archive for June 1st, 2017

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2: Lớp D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: tại đây. Lớp D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: tại đây. Lớp D15CQVT01-N & D15QVT02-N: tại đây. Lớp D16CQVT01-N & D16QVT02-N: tại đây. Lớp L16CQVT01-N: tại đây. Môn tích lũy TN Hệ Cao […]

 

Lịch thi kỳ thi phụ HK1 năm học 2016-2017 các lớp đại học Khóa 2016

 
 
UA-88185037-1