Daily Archives: 09/06/2017

Buổi “Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập tốt nghiệp”

Vào sáng ngày 07/06/2017, Nike Air Odyssey văn phòng khoa Viễn Thông 2 đã tổ chức buổi “Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập tốt nghiệp” cho các bạn sinh viên (SV) khóa D13CQVT và … Continue reading

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng, Tin hoạt động | Tagged , | Leave a comment

Thông báo V/v đăng ký tham gia & tập trung thành viên của CLB Thông Tin Quang

THÔNG BÁO Ban chủ nhiệm CLB Thông Tin Quang thông báo các thành viên CLB TTQ và các bạn sinh viên muốn đăng ký tham gia CLB vào lúc 10h30 ngày 14/6/2017 tập trung tại Phòng 2D11 (CLB TTQ) để … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged | Leave a comment

Hiệu chỉnh Kế hoạch thực tập TN các lớp hệ ĐHCQ Khóa 2013, Liên thông Khóa 2015 Ngành ĐTTTT

Hits: 4

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , | Leave a comment