Sinh Viên Khoa Viễn Thông giao lưu văn hoá với sinh viên Đại Học PolyTech Lille, Pháp

 
 
UA-88185037-1