Daily Archives: 01/10/2017

Chương Trình Đào Tạo FRESHER (Fresher Training Program) của DXC Vietnam dành cho Sinh viên

Tập đoàn DXC là tập đoàn công nghệ độc lập số 1 thế giới, với 170,000 nhân viên làm việc với hơn 6000 khách hàng ở 70 quốc gia trên toàn cầu.  DXC được thành lập với sự kết hợp … Continue reading

Posted in Thông tin học bổng, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , | Comments Off on Chương Trình Đào Tạo FRESHER (Fresher Training Program) của DXC Vietnam dành cho Sinh viên