Daily Archives: 17/10/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG MOBIFONE 2017

Hits: 207

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , | Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG MOBIFONE 2017

[TTTN] QUY ĐỊNH THIẾT KẾ BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA KHÓA 2013, KHÓA 2015

Thân gửi Sinh viên và Lớp trưởng, – Vào ngày 11/10/2017 Văn phòng Khoa VT2 đã phát phiếu giao đề cương TTTN cho Lớp trưởng và trường hợp các bạn chưa nhận được phiếu vui lòng liên hệ lớp trưởng … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , | Comments Off on [TTTN] QUY ĐỊNH THIẾT KẾ BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA KHÓA 2013, KHÓA 2015

THÔNG BÁO V/v Mua BHYT năm 2018 cho SV của HVCS

Danh sách SV kèm theo số tiền phải nộp của từng SV, mẫu Danh sách tham gia BHYT năm 2018 được đính kèm thông báo này: mẫu Danh sách tham gia BHYT năm 2018 Danh sách SV kèm theo số … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , | Comments Off on THÔNG BÁO V/v Mua BHYT năm 2018 cho SV của HVCS

Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO Theo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp, các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 có thể điều chỉnh và thay đổi đồ án tốt nghiệp. + Mẫu … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp