Daily Archives: 23/10/2017

TMA Solutions tuyển dụng kỹ sư

Hits: 114

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , | Comments Off on TMA Solutions tuyển dụng kỹ sư

Thư mời tham dự hội thảo “Tọa đàm về việc làm của sinh viên nữ ngành ICT”

THƯ MỜI Kính gửi quý Thầy/Cô, Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên nữ trúng tuyển vào Khoa Viễn Thông 2 nói riêng và Học Viện Cơ Sở nói chung có xu hướng giảm mặc dù nhu cầu … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin thực tâp - tuyển dụng, Tin hoạt động | Tagged , | Comments Off on Thư mời tham dự hội thảo “Tọa đàm về việc làm của sinh viên nữ ngành ICT”

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, giao đề tài Đồ án TN, giảng dạy các môn thay thế TN SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Ngành KT ĐTTT

Quyết định V/v Phê duyệt danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn và giao đề tài Đồ án TN cho SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Liên thông cao đẳng –  ĐHCQ Ngành KT ĐTTT:  tại đây Quyết định V/v Phê duyệt danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2013-2018 … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, giao đề tài Đồ án TN, giảng dạy các môn thay thế TN SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Ngành KT ĐTTT

THỜI KHÓA BIỂU HK3 Các lớp Khóa 2016 – Hệ ĐHTX (Từ 23/10-05/11/2017)

Hits: 51

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , | Comments Off on THỜI KHÓA BIỂU HK3 Các lớp Khóa 2016 – Hệ ĐHTX (Từ 23/10-05/11/2017)

LỊCH THI LẦN 1 HK2 và LẦN 2 HK1 Các lớp khóa 2016 Hệ 4,5 năm và 2,5 năm – ĐHTX

Hits: 128

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on LỊCH THI LẦN 1 HK2 và LẦN 2 HK1 Các lớp khóa 2016 Hệ 4,5 năm và 2,5 năm – ĐHTX