Daily Archives: 08/11/2017

THƯ MỜI Viết bài Hội thảo Khoa học “Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Nhận định – Cơ hội – Thách thức – Nắm bắt”

  Hits: 178

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Comments Off on THƯ MỜI Viết bài Hội thảo Khoa học “Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Nhận định – Cơ hội – Thách thức – Nắm bắt”

Chương trình Cuộc đua số – Chủ đề Lập trình Xe tự hành 2017-2018

Cuộc đua số 2017 – 2018 – chủ đề "Xe tự hành" diễn ra với 2 vòng thi chính và 1 vòng Chung kết. Cụ thể như sau: I. VÒNG SƠ KHẢO 1.1. Nhận hồ sơ đăng ký: 1.1.1. Thời gian: 26/10/2017 – 15/11/2017 Nội … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin học bổng | Comments Off on Chương trình Cuộc đua số – Chủ đề Lập trình Xe tự hành 2017-2018