Monthly Archives: January 2018

THÔNG BÁO Tuyển sinh thạc sỹ đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM tuyển sinh Thạc sỹ Đợt 1 năm 2018 với thông tin chi tiết như sau: xem ở đây. Hits: 157

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ, Thông tin tuyển sinh | Tagged , , | Comments Off on THÔNG BÁO Tuyển sinh thạc sỹ đợt 1 năm 2018

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018

Thể lệ cuộc thi: xem tại đây. Hits: 83

Posted in SINH VIÊN, Thông tin học bổng, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged | Comments Off on Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018

THÔNG BÁO V/v Mua bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2018

Hits: 91

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Comments Off on THÔNG BÁO V/v Mua bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2018

[Thông tin tuyển dụng] Đài Thông tin Duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng vị trí khai thác viên

Hits: 312

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Comments Off on [Thông tin tuyển dụng] Đài Thông tin Duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng vị trí khai thác viên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG MASTER TRAINER

Hits: 935

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , , | Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG MASTER TRAINER

Thông tin học bổng sau đại học tại Đại Học Quốc Gia Seoul

GS. Byonghyo Shim, Đại Học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc, cần tuyển sinh viên nghiên cứu sinh và sau tiến sỹ. Hướng nghiên cứu bao gồm: -Compressive sensing and its applications (dictionary learning, compressive sensing forwireless communications) -Big data signal … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin học bổng | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Thông tin học bổng sau đại học tại Đại Học Quốc Gia Seoul

[NCKH] Thông báo Vv Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên năm 2018

Căn cứ vào hoạt động khoa học công nghệ hằng năm của Học viện, Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành triển khai kế hoạch NCKH của Sinh viên năm 2018, vậy đề nghị các Khoa … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on [NCKH] Thông báo Vv Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên năm 2018

Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2 Tham Dự Hội Trại Dream Asean Tại Thái Lan

Vào ngày 11/12/2017, sinh viên Nguyễn Hoài Nam, lớp  D15VTA1 ngành kỹ thuật Điện Tử Truyền Thông, thông qua sự lựa chọn của Khoa Viễn Thông 2, được cử đi tham gia Hội trại Dream Asian tại Bangkok – Thái … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng, Tin hoạt động | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2 Tham Dự Hội Trại Dream Asean Tại Thái Lan