Daily Archives: 05/03/2018

Thư mời tham dự hội thảo khoa học về Networking for Big Data do GS. Shui Yu, Đại Học Deakin, Úc trình bày

Nằm trong chương trình Distinguished Lecture Tour 2018 của IEEE ComSoc (https://www.comsoc.org/about/memberprograms/distinguished-lecturers) và sự bảo trợ của IEEE Vietnam, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh kính mời quý Thầy/Cô tham dự seminar khoa học do … Continue reading

Posted in Thông Báo | Comments Off on Thư mời tham dự hội thảo khoa học về Networking for Big Data do GS. Shui Yu, Đại Học Deakin, Úc trình bày

[CALL FOR PAPERS] 2018 IEEE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (IEEE ICCE 2018)

FINAL CALL FOR PAPERS 2018 IEEE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (IEEE ICCE 2018) JULY 18th – 20th, 2018, HUE CITY, VIETNAM (http://www.icce-2018.org) The International Conference on Communications and Electronics (ICCE) is becoming a reputable bi-annual international conference … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Comments Off on [CALL FOR PAPERS] 2018 IEEE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (IEEE ICCE 2018)