Buổi giới thiệu Công nghệ Hệ thống nhúng trong ngành ô tô Nhật Bản và cơ hội nghề nghiệp

Công ty Ryomo Vietnam Solutions có buổi giới thiệu Công nghệ Hệ thống nhúng trong ngành ô tô Nhật Bản và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Học viện chúng ta (Thư mời đính kèm)

  • Thời gian: 8:30 đến 11:30 AM Thứ Sáu ngày13/04/2018
  • Địa điểm: Phòng A.08 (cơ sở Quận 9)
  • Nội dung:

    • Giới thiệu Công nghệ Hệ thống nhúng trong ngành ô tô Nhật Bản
    • Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Học viện
    • Giao lưu.

Các vấn đề tổ chức liên quan đến buổi seminar, xin liên hệ Thầy Nguyễn Xuân Sâm, Khoa CNTT2 (email: samnx@ptithcm.edu.vn; hand-phone: 096-993-8284)