Daily Archives: 10/05/2018

LỊCH THI LẦN 2 HK2 Các lớp Khóa 2016 Hệ 4.5 năm và 2.5 năm – ĐHTX

Hits: 166

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , | Comments Off on LỊCH THI LẦN 2 HK2 Các lớp Khóa 2016 Hệ 4.5 năm và 2.5 năm – ĐHTX

LỊCH THI LẦN 1 HK3 Các lớp Khóa 2016 Hệ 4.5 năm và 2.5 năm – ĐHTX

Hits: 101

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on LỊCH THI LẦN 1 HK3 Các lớp Khóa 2016 Hệ 4.5 năm và 2.5 năm – ĐHTX

Tham dự giải thưởng khoa học cho phụ nữ sử dụng khoa học ứng dụng cho các giải pháp cho Precision Agriculture

2018 ASEAN-U.S. SCIENCE PRIZE FOR WOMEN Are you a young female scientist focusing on precision agriculture in the ASEAN region? You may be eligible for the 2018 ASEAN-U.S. Science Prize for Women! As Southeast Asia’s population continues to grow rapidly, … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , | Comments Off on Tham dự giải thưởng khoa học cho phụ nữ sử dụng khoa học ứng dụng cho các giải pháp cho Precision Agriculture

Tuyển sinh khoá học hè về Trí tuệ nhân tạo và học máy

Khoá học hè về Trí tuệ nhân tạo và học máy (Summer school on Artificial Intelligence and Machine Learning) Thời gian: 9 – 13 tháng 7 năm 2018. Địa điểm: Đại học Tân Tạo – Đức Hoà, Long An Đơn vị tổ … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông báo nghiên cứu | Comments Off on Tuyển sinh khoá học hè về Trí tuệ nhân tạo và học máy