Home » 2018 » August

Monthly Archives: August 2018

THÔNG BÁO Về việc tăng cường kỷ cương học đường tại HVCS

Hits: 235

THÔNG BÁO Về việc thu học phí hệ đào tạo Chính quy HK1 năm học 2018-2019

Hits: 85

Thông báo Buổi Giới thiệu về Học Bổng SFM 2018 đến Sinh viên

Tổ chức Sunflower Mission (tổ chức phi lợi nhuận) và Công ty eSilicon Việt Nam (Trung tâm độc lập về thiết kế và cung cấp dịch vụ sản xuất bán dẫn) phối hợp tổ chức Chương trình Học bổng áp dụng với các sinh viên ngành Kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực thiết kế mạch tích hợp. Mục đích Chương trình không nằm ngoài việc tôn vinh những sinh viên đến từ những trường đại học danh tiếng có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và nhằm động viên các sinh viên ưu việt phát triển trở thành công dân thế giới.

Chương trình học bổng áp dụng với các bạn sinh viên Việt Nam thuộc chuyên ngành Kỹ thuật, được chia làm 2 nhóm: nhóm sinh viên năm 2 và 3 và nhóm sinh viên năm cuối. Những sinh viên xuất sắc đạt học bổng sẽ nhân 6.500.000 VND. Ngoài ra, cơ hội việc làm và Thực tập sinh tại eSilicon Việt Nam sẽ được trao tặng các bạn sinh viên đạt học bổng xuất sắc.

Chương trình Học bổng 2018 sẽ chính thức phát động vào ngày 22/8/2018 và hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 16/10/2018. Lễ trao Học bổng tổ chức vào tháng 12 năm 2018.

Để các em sinh viên hiểu rõ hơn về chương trình học bổng, cách thức nộp hồ sơ và được cập nhật về Công nghệ ngành Thiết kế vi mạch và Trí Tuệ thông minh (AI), eSilicon sẽ tổ chức 2 buổi Giới thiệu ONLINE (WEBINAR) với nội dung Briefing – SFM E&T scholarship Program 2018

Nội dung buổi giới thiệu Chương trình Học Bổng SFM 2018:

 1. Giới thiệu về SFM, eSilicon – Chị Thủy Nguyễn – Quản lý Tuyển Dụng
 2. Điều kiện nộp hồ sơ xin Học bổng SFM Engineering & Technology scholarship
 3. Cách thức nộp hồ sơ ONLINE
 4. Chia sẻ các bước để đạt được Học bổng SFM E&T từ Sinh viên từng đạt học bổng – Bạn Trâm Nguyễn – Kỹ sư DFT của eSilicon Vietnam
 5. Cập nhật Công nghệ ngành Thiết kế Vi Mạch và Trí tuệ thông Minh – Ông Mike Gianfagna – Phó Chủ tịch Quản Lý Marketing & IT

Thời gian: sinh viên có thể chọn tham gia 1 trong 2 buổi sau:

+ 11AM – 12PM (1H) Thứ 3 ngày 28/8/2018

+ 11AM – 12PM (1H) Thứ 4 ngày 29/8/2018

Link đăng ký:  http://info.esilicon.com/sunflower-mission-scholarship-webinar-registration?hs_preview=sKpcyWrF-6056702916&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=51577051

Hạn chót đăng ký tham gia là 9AM Thứ 2, ngày 27/8/2018

Theo dõi thông tin cập nhật của SFM E&T 2018 trên trang Fanpage: https://www.facebook.com/sunflowermissionscholarship/

Hits: 47

THÔNG BÁO V/v sinh viên hết hạn đào tạo và trả nợ môn học

Hits: 36

HIỆU CHỈNH LỊCH THI LẦN 2 Học kỳ 3 các lớp K2016 Hệ 2.5 năm – ĐHTX

Hits: 25

Hội thảo trực tuyến Hướng dẫn khởi động cùng AWS

Ngày 23 tháng Tám n?m 2018 | 1 gi? tr?a – 5 gi? 30 phút chi?u

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Ch? còn vài ngày n?a là s? ki?n H??ng d?n kh?i ??ng cùng AWS s? di?n ra!

Hãy cùng chúng tôi tham gia h?i th?o tr?c tuy?n h??ng d?n b?t ??u kéo dài 1/2 ngày ???c thi?t k? ?? giúp b?n b?t ??u và t?ng t?c chuy?n hành trình s? d?ng AWS. H?i th?o chuyên ?? còn có ph?n th?c hành có h??ng d?n, v?i các chuyên gia k? thu?t AWS có m?t ?? h? tr? tr?c ti?p cho b?n. Hãy t?n d?ng c? h?i này ?? v?a ???c gi?i ?áp th?c m?c tr?c ti?p và t??ng tác v?i các chuyên gia AWS v?a t?n h??ng s? tho?i mái t? không gian riêng c?a b?n!

B?n còn ch? gì n?a? Hãy ??ng ký ngay ?? ???c l?ng nghe các chuyên gia trong l?nh v?c trình bày nhi?u ch? ?? ?a d?ng:

 • Cách d?ng framework có ki?n trúc t?i ?u
 • Gi?i mã nh?ng ?i?u bí ?n v? kh? n?ng b?o m?t trên ?ám mây
 • Gi?i mã machine learning
 • Tr??ng h?p s? d?ng ph? bi?n c?a n?n t?ng ?ám mây – trang web, ?ng d?ng di ??ng, sao l?u và khôi ph?c sau th?m h?a
 • Gi?i thi?u AWS Lambda (h?i th?o chuyên ??)

Hãy t?o tài kho?n Qwiklabs ? ?ây ?? chu?n b? tham gia h?i th?o tr?c tuy?n. N?u c?n hi?u bi?t sâu r?ng h?n v? AWS tr??c khi tham h?i th?o tr?c tuy?n, hãy xem qua các tài li?u tr?c tuy?n s?n có!

Lý do b?n nên tham d?:
 • Tìm hi?u cách t?ng t?c chuy?n hành trình trên AWS
 • T? làm quen v?i B?ng ?i?u khi?n AWS trong h?i th?o chuyên ?? th?c hành tr?c tuy?n có các chuyên gia AWS s?n sàng h? tr?!
 • ???c các chuyên gia AWS gi?i ?áp th?c m?c trong các bu?i h?i ?áp tr?c ti?p

Tìm hi?u thêm và ??ng ký »

Hits: 13

KẾ HOẠCH CHI TIẾT HK1 NĂM HỌC 2018-2019 V/v Ban hành kế hoạch chi tiết H1 năm học 2018-2019 hệ ĐH, LT CQ

Hits: 44