Home » 2019 » February

Monthly Archives: February 2019

Học bổng tham gia trường hè nghiên cứu (26-27 March 2019) và cơ hội làm PhD.

Nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các nhà khoa học, công ty công nghệ giữa Úc và Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm cơ hội nghiên cứu sau đại học (PhD) và làm việc tại Úc. Trường đại học công nghệ Sydney (UTS) phối hợp cùng trường đại học quốc gia Việt Nam, đại học công nghệ (UET), (VNU Ho Chi Minh city and VNU Hanoi), đại học bách khoa thành phố (HCMUT) tổ chức trường hè nghiên cứu năm 2019 về các công nghệ nền tảng cho industry 4.0.

Chúng tôi sẽ cấp học bổng hỗ trợ việc ăn ở đi lại cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ từ các nơi trong Việt Nam (e.g., HCMC, Da Nang, Hue, Vinh, Thai Nguyen, Can Tho…) đến Hà Nội tham gia chương trình.

Research School 2019 (RS2019) do các giáo sư đến từ Úc, Mĩ, Singapore và Vietnam giảng dậy (e.g., Dusit Niyato from NTU, Minh N. Do from UIUC, Hoang Dinh from UTS, Massimo Piccardi, Stuart Perry) thuộc các lĩnh vực nền tảng của industry 4.0 (e.g., industrial IoT, cyber security, AI, VR applications, Ultra-Reliable Low Latency Communications). Bên cạnh đó, sẽ có một phiên dành cho các bạn sinh viên trình bày nghiên cứu với giải thưởng Best Poster Award và một sự kiện social networking. RS2019 sẽ được cùng tổ chức với hội nghị IVO ASEAN về cyber security.

Tiếp nối sự thành công của trường hè nghiên cứu dành cho các ban đam mê nghiên cứu, kỹ sư R&D của Vietnam năm 2017 (in Hanoi), 2018 (in HCMC):

https://www.uts.edu.au/about/faculty-engineering-and-information-technology/industry-partnerships/international/uts-vnu-2

Chúng tôi rất vui mừng vì đã có hơn 60 bạn tìm được học bổng tại Úc, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Canada (trong đó có nhiều bạn nhận được học bổng từ đại học công nghệ Sydney UTS). Các bạn sinh viên, NCS giỏi sau khóa học sẽ được chọn để nhận học bổng toàn phần tham gia nghiên cứu sinh và làm việc tại Úc.

Trung tam nghien cứu JTIRC của UTS tiếp tục tuyển NCS ($800/thang khi ở Vietnam và ~$2500/tháng khi ở Sydney) và nghiên cứu viên sau tiến sĩ ($1500/tháng ở Vietnam, plus travel and additional allowance)

https://www.uts.edu.au/about/faculty-engineering-and-information-technology/industry-partnerships/international/joint-0

Chi tiết thông tin về RS2019: https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2019-02/RS2019-research-school-2019-flyer.pdf

Hạn nhận hồ sơ đăng ký: March 3 2019.

Lien lac:

Dr. Hoang Dinh (Hoang.Dinh@uts.edu.au);

Prof. Xuan-Tu Tran, University of Engineering & Technology, tutx@vnu.edu.vn

Danh sách HV & SV ngành KT điện tử truyền thôngnhận bằng tốt nghiệp vào hai ngày 26 và 27/02/2019

STT Họ và tên Lớp
1 Đinh Văn Thành C12CQVT2N
2 Nguyễn Anh Lập C13CQVT01-N
3 Lê Tài Linh C13CQVT01-N
4 Đặng Chung Duy C13CQVT01-N
5 Đoàn Nguyên Huynh C13CQVT01-N
6 Tạ Huỳnh Minh Thuận C13CQVT01-N
7 Nguyễn Hoài Du C14CQVT01-N
8 Lê Nhật Duy C14CQVT01-N
9 Ngô Anh Phong C14CQVT01-N
10 Đào Thanh C14CQVT2N
11 Trần Văn Lưu D10CQVT03-N
12 Nguyễn Đức Kiệt D11CQVT02-N
13 Nguyễn Văn Ngôn D11CQVT1-N
14 Châu Phát Tài D11CQVT2-N
15 Trần Thế Khương D11CQVT2-N
16 Nguyễn Ngọc Cang D11TXVT01-N
17 Bùi Thanh  Tâm  D11TXVT01-N
18 Phan Văn Sơn D11TXVT02-N
19 Nguyễn Đức Minh D12CQVT01-N
20 Lê Thanh An D12CQVT01-N
21 Nguyễn Văn Dũng D12CQVT02-N
22 Nguyễn Thanh Hùng D12CQVT02-N
23 Võ Thế Hùng Anh D12CQVT03-N
24 Lê Trường An D12CQVT03-N
25 Vương Tuấn Anh D12CQVT03-N
26 Nguyễn Thế Thanh D12CQVT3N
27 Nguyễn Tấn Vương D13CQVT01-N
28 Nguyễn Hải Phương D13CQVT01-N
29 Huỳnh Trường Sơn D13CQVT01-N
30 Nguyễn Công Phong D13CQVT01-N
31 Nguyễn Xuân Hòa D13CQVT01-N
32 Lê Minh Sơn D13CQVT01-N
33 Nguyễn Xuân Sơn D13CQVT01-N
34 Đại Trung Thành D13CQVT01-N
35 Đỗ Văn Thịnh D13CQVT01-N
36 Quách Tân Tuấn D13CQVT01-N
37 Nguyễn Duy Anh D13CQVT02-N
38 Nguyễn Đông Dương D13CQVT02-N
39 Nguyễn Công Đỉnh D13CQVT02-N
40 Đinh Đức Độ D13CQVT02-N
41 Lê Đức Hoàng Long D13CQVT02-N
42 Nguyễn Quang Dũng D13CQVT02-N
43 Phạm Công Danh D13CQVT02-N
44 Nguyễn Duy Khánh D13CQVT02-N
45 Lê Tấn Hào Quý D13CQVT02-N
46 Nguyễn Quốc Toàn D13CQVT02-N
47 Nguyễn Trung Ẩn D13TXVT01-N
48 Trần Minh Khôi D13TXVT01-N
49 Nguyễn Đức Lộc D13TXVT01-N
50 Trần  Đình Luận D13TXVT01-N
51 Ngô Văn Mừng D13TXVT01-N
52 Mai Văn Phụng D13TXVT01-N
53 Nguyễn Phú Quốc D13TXVT01-N
54 Vũ Quang Sỹ D13TXVT01-N
55 Hồ Thanh Thế D13TXVT01-N
56 Nguyễn Văn Tịnh D13TXVT01-N
57 Lê Quốc Trạng D13TXVT01-N
58 Võ Minh Trí D13TXVT01-N
59 Đặng Minh  Triết D13TXVT01-N
60 Nguyễn Chí Trung D13TXVT01-N
61 Nguyễn Thành Trung D13TXVT01-N
62 Phan Thanh Tuấn D13TXVT01-N
63 Trương Quang Tuyến D13TXVT01-N
64 Trịnh Đình Nhất Uy D13TXVT01-N
65 Đoàn Thanh D13TXVT01-N
66 Đào Công Đà D13TXVT02-N
67 Nguyễn Văn Dũng D13TXVT02-N
68 Trần Đình Hải D13TXVT02-N
69 Nguyễn Thái Hoà D13TXVT02-N
70 Phạm Thị Xuân Hồng D13TXVT02-N
71 Nguyễn Minh  Huy D13TXVT02-N
72 Lê Thành Nghĩa D13TXVT02-N
73 Lê Tiến Phong D13TXVT02-N
74 Nguyễn Hoa Quỳnh D13TXVT02-N
75 Đặng Hoàng Thiện D13TXVT02-N
76 Đặng Thy Mai Thy D13TXVT02-N
77 Nguyễn Hữu Trí D13TXVT02-N
78 Nguyễn Văn Trung D13TXVT02-N
79 Đỗ Quốc Tuấn D13TXVT02-N
80 Trần Văn  D13TXVT02-N
81 Lê Thanh Hòa D13TXVT02-N
82 Trần Văn Tha D13TXVT02-N
83 Vương  Tuấn D13TXVT02-N
84 Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền D13TXVT02-N
85 Trương Tự Trọng L13TXVT01-N
86 Vũ Thị Thu Thủy L14TXVT01-N
87 Nguyễn Thành Trung L14TXVT01-N
88 Đỗ Huỳnh Dương L15CQVT01-N
89 Nguyễn Thanh Duy L15CQVT01-N
90 Nguyễn Xuân Hòa L15CQVT01-N
91 Bùi Hữu Nhân L15CQVT01-N
92 Nguyễn Thị Nhung L15CQVT01-N
93 Nguyễn Thị Yến Nhi L15CQVT01-N
94 Lê Quốc Huy L15TXVT01-N
95 Đinh Đức  Phúc L15TXVT01-N

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh