[CFP-NAFOSTED NICS’19] Extended Submission deadline: September 25, 2019, Hanoi, Vietnam, December 12-13, 2019

The 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS’19) is an International Conference on Information and Computer Science, technical sponsored by IEEE and co-organized by Posts and Telecommunications Institute of Technology and the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) of Vietnam. It aims to build a durable, innovative and conducive forum for international researchers to present and discuss recent advancements and future directions in the field of information and computer science. NICS 2019 will be held at Hanoi city during December 12-13, 2019 and hosted by Posts and Telecommunications Institute of Technology, Hanoi, Vietnam.

Download Call-for-Papers

Submit manuscript

Objectives And Topics

The conference program will run for two days with the regular tracks, tutorials and special sessions. For the tracks and special sessions, we invite you to contribute your original work on topics in the following, but not limited to, areas:

Foundations of Computer Science

 • Theory of computation
 • Algorithms and data structures
 • Programming language theory
 • Applied computer science
 • Computer security and cryptography
 • Computational science
 • Concurrent, parallel and distributed systems

Computational Intelligence

 • Language and speech processing
 • Soft computing
 • Computer vision
 • Bioinformatics
 • Knowledge discovery
 • Data mining
 • Machine learning & Deep learning
 • Computational biology
 • Agent-based systems
 • Semantic web
 • Information extraction and retrieval

Software Engineering

 • Software development methods
 • Software system modeling
 • Component-based, model-driven, grid-based, automated software engineering
 • Open source software development
 • Software process, testing and verification
 • Embedded system testing and verification
 • Multi-core programming
 • Real-time systems
 • Web services
 • Human-computer interface and interaction

Communication and Networking

 • Wireless Communications
 • Signal Processing for Communications
 • Network architecture
 • Network protocols and security
 • Parallel and distributed computing
 • Grid computing
 • Cloud computing
 • Mobile and ubiquitous computing
 • Quantum communications
 • Network Security

Paper Submission and Publication

The authors are invited to submit their full papers by August 25, 2019. The submissions will be peer-reviewed for originality and scientific quality. The proceedings of NICS 2019 will be submitted for inclusion into IEEE Xplore as well as other Abstracting and Indexing (A&I) databases.

Important dates

 • Manuscript submission: August 25, 2019 September 25, 2019
 • Notification of acceptance: October 25th, 2019
 • Camera-ready submission: November 3, 2019
 • Conference dates: December 12-13, 2019

Submission guideline

Authors are invited to submit papers of up to 6 pages, written in English, in PDF format and compliant with the IEEE standard (http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html).
The proceedings of NICS 2019 will be submitted for inclusion into IEEE Xplore as well as other Abstracting and Indexing (A&I) databases. All papers must be original contributions and not previously published, nor currently under consideration, for publication elsewhere. Papers should be submitted through the EDAS conference submission system at: https://edas.info/N26598

Thư mời nộp bài cho Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-ECIT 2019

Thư mời nộp bài

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội thảo Quốc gia lần thứ 22 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 22nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội thảo Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì.

Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo REV-ECIT năm 2019 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng. Các tác giả có thể nộp các kết quả nghiên cứu mới chưa công bố về các chủ đề, nhưng không giới hạn, sau:

Tiểu ban Truyền thông và Vô tuyến

 • Mạng thông tin di động 5G
 • IoT và mạng cảm biến không dây
 • Mô hình kênh truyền
 • Vô tuyến nhận thức
 • Truyền thông dưới nước
 • Truyền thông thu thập năng lượng
 • Truyền thông hợp tác
 • Truyền thông với tốc độ thấp và độ tin cậy rất cao (URLLC)
 • Truyền thông dạng máy (MTC)
 • Định vị thuê bao
 • Ăng-ten & Truyền sóng
 • Các hệ thống siêu cao tần
 • Đo kiểm và thử nghiệm các hệ thống thông tin vô tuyến

Tiểu ban Kỹ thuật Điện tử

 • Mạch tương tự và số
 • Các hệ thống tích hợp
 • Thiết kế IC
 • Hệ thống nhúng
 • Mạch và thiết bị IoT
 • Hệ thống điện tử tự động
 • Ứng dụng điện tử
 • Mạch và ứng dụng cao tần
 • SoC, SIP, IP
 • Các hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa

Tiểu ban Xử lý tín hiệu

 • Xử lý tín hiệu, tiếng nói, hình ảnh và video
 • Lý thuyết thông tin, mã hóa và giải mã tín hiệu
 • Xử lý tín hiệu cho truyền thông
 • Xử lý tín hiệu y sinh

Tiểu ban Công nghệ Thông tin và Mạng

 • Hệ thống thông tin
 • Công nghệ phần mềm
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Dữ liệu lớn
 • An toàn thông tin
 • Học máy và ứng dụng
 • Hệ thống tương tác người – máy
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Công nghệ blockchain
 • Mạng Internet tương lai, mạng định nghĩa bằng phần mềm
 • Chất lượng dịch vụ (QoS) và chất lượng trải nghiệm (QoE)
 • Điện toán đám mây, mạng trung tâm dữ liệu và ứng dụng

CÁC MỐC THỜI GIAN

 • Hạn nộp: 20/09/2019
 • Hạn thông báo kết quả: 30/10/2019
 • Hạn nộp bản in: 15/11/2019
 • Ngày hội thảo: 07/12/2019

Bài được chọn đăng trong kỷ yếu Hội nghị có mã số xuất bản

ISBN có thể được tính điểm đến 0,5 theo danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư liên ngành điện-điện tử-tự động hoá.