Home » Thông báo nghiên cứu » [Call for Papers] Hội nghị VJMW2017 tại ĐHBKHN

[Call for Papers] Hội nghị VJMW2017 tại ĐHBKHN

Hội nghị VJMW2017 nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động công bố khoa học và tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong nước và các nhà khoa học Nhật Bản. Hội nghị sẽ được tổ chức với sự hỗ trợ bởi Hiệp hội Điện tử Viễn thông Nhật Bản (Hiệp hội Kỹ thuật sóng vô tuyến và Hiệp hội Ăng-ten – Truyền sóng của IEICE, của IEEE tại Nhật Bản (IEEE MTT-S Japan Chapter), Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV), IEICE Vietnam Section và IEEE Vietnam Section.

Sau thành công của hội nghị VJMW lần thứ 2 diễn ra năm 2015, được tổ chức tại trường Đại Học Khoa học Tự Nhiên, Đại Hoc Quốc Gia Hồ Chí Minh. Năm nay, hội nghị VJMW2017 lần thứ 3 sẽ được tổ  chức từ ngày 13/06/2017 đến ngày 14/06/2017 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

MỐC THỜI GIAN

Hạn nhận tiêu đề, tóm tắt và tên tác giả:  05 tháng 5 năm 2017

Hạn nhận toàn văn: 15 tháng 5 năm 2017

+ Thông báo kết quả chấp nhận: 30 tháng 5 năm 2017

Hạn đăng ký tham dự: 02 tháng 06 năm 2017

Hội nghị: 13 tháng 06 đến 14 tháng 06 năm 2017

CÁCH THỨC GỬI BÀI

Bài được viết theo mẫu của hội nghị VJMW2017 (VJMW2017_Template, VJMW2017-latex-template), gửi bài trên hệ thống EasyChair.

Chi tiết cách nộp bài, đăng ký tham dự hội nghị và lệ phí hội nghị được cập nhật trên website của hội nghị http://vjmw2017.hust.edu.vn/.

Thông tin chi tiết xin xem trong CFP đính kèm: tại đây.