Đón tiếp GS. Sunghwan Kim, ĐH Ulsan, Hàn Quốc đến thăm HVCS

Đón tiếp GS. Sunghwan Kim, ĐH Ulsan, Hàn Quốc đến thăm HVCS

Đón tiếp GS. Sunghwan Kim, ĐH Ulsan, Hàn Quốc đến thăm, trao đổi về việc ký kết hợp tác nghiên cứu với HVCS

15h00 Chiều qua 9/1/2019, tại phòng A005 cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Học viện cơ sở đã vinh dự đón tiếp giáo sư Sunghwan Kim, Trưởng phòng thí nghiệm CIT, Đại Học Ulsan, Hàn Quốc.

 

Đại diện Khoa Viễn thông 2 và Phòng thí nghiệm thông tin vô tuyến  (WCOMM Lab) và các bạn sinh viên phòng thí nghiệm đã đến dự và nghe giáo sư trình bày về các hướng nghiên cứu và dự án đã và đang triển khai tại phòng thí nghiệm CIT, ĐH Ulsan.

 

Trong buổi nói chuyện, PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo đã đại diện giới thiệu phòng thí nghiệm WCOMM Lab, các hướng nghiên cứu, các dự án đã và đang triển khai và thành quả sau gần 10 năm thành lập phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, GS Sunghwan Kim cũng đã trình bày các hướng nghiên cứu chủ đạo mà giáo sư và nhóm cộng tác đã và đang thực hiện gồm: Công nghệ truyền thông 5G (5G Communication Technology), Truyền thông ánh sáng khả kiến (VLC), Truyền thông lượng tử (Quantum Communication). Ngoài ra, phòng thí nghiệm CIT, ĐH Ulsan cũng đang triển khai gần 6 dự án với 12 công bố khoa học uy tín chỉ riêng trong năm 2018.

 

Với những thế mạnh chung đã được khẳng định từ 2 nhóm nghiên cứu như truyền thông không dây 5G, kỹ thuật điều chế (modulation), mã hóa kênh truyền (channel coding) đến truyền thông ánh sáng khả kiến (VLC). GS Sunghwan Kim và PGS Võ Nguyễn Quốc Bảo đã thảo luận chuyên sâu và đi đến thống nhất ban đầu về hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học lâu dài và tiến tới ký kết MOU trong thời gian sắp tới.

 

Kết thúc buổi làm việc với Gs. Sunghwan Kim, PGS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo đại diện tặng quà lưu niệm cho giáo sư. GS Kim cũng đáp lại tình cảm thầy và trò học viện bằng những lời cảm ơn và chia sẻ sâu sắc.

 

Một số hình ảnh tại buổi đón tiếp.

 

Seminar khoa học “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” với Giáo Sư Marco Di Renzo

Seminar khoa học “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” với Giáo Sư Marco Di Renzo

Vào sáng ngày 30/07/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) – ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” do GS. Marco Di Renzo, ??n t? ??i h?c Supelec-University of Paris-Sud XI, Pháp. Trong bu?i h?i th?o, GS. Marco Di Renzo ?ã trình bày ph??ng pháp mô ph?ng và ?ánh giá các mô hình m?ng truy?n thông vô tuy?n ng?u nhiên, trong ?ó, s? xu?t hi?n ng?u nhiên c?a ng??i dùng hay nh?ng tr?m g?c (Base Stations) ???c mô hình hoá b?ng nh?ng phân ph?i xác su?t.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c, có s? hi?n di?n quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa Công ngh? Thông tin II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i seminar khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u gi?a GS. Marco Di Renzo v?i các nhà khoa h?c.

Hội thảo khoa học “Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA” của Giáo Sư Hikmet Sari

Hội thảo khoa học “Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA” của Giáo Sư Hikmet Sari

Vào sáng ngày 11/06/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “?a truy nh?p cho truy?n thông vô tuy?n th? h? th? 5: M?t cái nhìn m?i v? NOMA” do GS. Hikmet Sari (IEEE Fellow), ??n t? ??i h?c Nanjing University of Posts and Telecommunications and Sequans Communications, Trung Qu?c, trình bày. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, GS. Hikmet Sari ?ã gi?i thi?u v? k? thu?t ?a truy nh?p không tr?c giao (NOMA) và ?? xu?t m?t ph??ng pháp ti?p c?n m?i cho k? thu?t này.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ?ông ??o quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i h?i th?o khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c và các gi?ng viên ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u sôi ??ng gi?a GS. Hikmet Sari v?i các nhà khoa h?c.

Hội thảo khoa học Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA

Hội thảo khoa học Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA

Khoa Vi?n Thông 2 kính m?i Quý Th?y/Cô và ??ng nghi?p tham d? h?i th?o khoa h?c v?i thông tin nh? sau:

  • Th?i gian: 10:00 th? hai, ngày 11 tháng 6 n?m 2018
  • ??a ?i?m: Phòng A002, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, P. ?akao, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh, Google maps: https://goo.gl/qSqsSW
  • Ng??i trình bày: Giáo s? Hikmet Sari, IEEE fellow, COMSOC Director – Conference Operations, Nanjing University of Posts and Telecommunications and Sequans  Communications, https://www.comsoc.org/bog/director-conference-operations-hikmet-sari
  • Tiêu ??: Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA
  • ??ng ký: ??ng ký lúc vào và vào c?a mi?n phí.

————————-

 

Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA

Hikmet Sari

Nanjing University of Posts and Telecommunications

and

Sequans Communications

 Abstract: Multiple access refers to the way radio resources are shared among different users. The multiple access techniques used in 2G and 3G cellular networks were time-division multiple access (TDMA) and code-division multiple access (CDMA), both being used in conjunction with single-carrier transmission. A big leap came out when WiFi and 4G cellular standards were developed. All of these networks adopted orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) for transmission, but they differed in the way the radio resources were shared. While WiFi continued to use conventional TDMA, WiMAX used orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA), and 3GPP LTE used OFDMA on the downlink and single-carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) on the uplink. For the development of future 5G networks, the 3GPP has already adopted OFDMA for Enhanced Mobile Broadband (eMBB) and Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC) traffics, but non-orthogonal multiple access (NOMA) still stands as a strong candidate for Massive Machine-Type Communications (mMTC).  The basic principle of NOMA is to superpose user signals and employ serial interference cancellation (SIC) at the receiver. In this talk, we review current work on NOMA, discuss its potential and the related challenges, and present a new approach which relaxes the power imbalance constraint for the superposed signals and opens up new directions.

Biography: Hikmet Sari is currently Professor at Nanjing University of Posts and Telecommunications (NUPT) and Chief Scientist at Sequans Communications. From 2003 to 2016, he was Professor and Head of the Telecommunications Department at Supelec. Previously, he held various research and management positions at Philips, SAT (SAGEM Group), Alcatel, Pacific Broadband Communications, and Juniper Networks. He received his Engineering Diploma and Ph.D. from the ENST, Paris, and the Habilitation degree from the University of Paris-Sud. His distinctions include the IEEE Fellow Grade and the Blondel Medal in 1995, the Edwin H. Armstrong Achievement Award in 2003, the Harold Sobol Award in 2012, and election to the European Academy and to the Science Academy of Turkey in 2012.

Dr. Sari has served the IEEE Communications Society (ComSoc) in numerous volunteer and leadership positions including Vice President – Conferences, Distinguished Lecturer, Member of the IEEE Fellow Evaluation Committee, Member of the Awards Committee, Member of several Technical Committees, Chair of the GITC, Chair of the Communication Theory Symposium of ICC 2002, Technical Program Chair of ICC 2004, Executive Chair of ICC 2006, General Chair of PIMRC 2010, General Chair of WCNC 2012, Executive Chair of WCNC 2014, Executive Co-Chair of ICC 2016, Executive Chair of ICC 2017, Editor of the IEEE Transactions on Communications, Associate Editor of the IEEE Communications Letters, and Guest Editor of IEEE JSAC. He also served as General Chair of ICUWB 2014, Technical Program Chair of EuCNC 2015, and General Co-Chair of ATC 2016. He is now serving on the IEEE Fellow Committee and on the ComSoc Board of Governors as Director for Conference Operations. He is also General Co-Chair of PIMRC 2019.

 

Training Workshop on “Advanced Technologies for 5G and Beyond”

High-Spectral Efficiency Communications: Fundamentals to Advanced Technologies for 5G and Beyond

A. Introduction
Over the last four decades, mobile communications has continued to grow at a marvelous rate from the 1st generation (1G) to the 4th generation (4G) with significant contributions and impacts to the global economy development. The next mobile communications generations (5G & beyond) will facilitate the development of countries toward a smart society model based on internet-of-things (IoT) infrastrutures. In many developed countries, universities and enterprises have been establishing productive research collaborations to develop 5G technologies for their commercialization by 2020. In Vietnam, research collaborations between universities and enterprises in the area of mobile communications are still limited.
To develop productive research collaboration networks of universities and enterprises in communications industry, the University of Danang invited internationally prestigious experts to conduct (i) training workshops on advanced technologies of future mobile communications and (ii) the development of advanced techniques for next mobile communications generations. In May 2018, the University of Danang and invited prestigious experts organize a training workshop with the following agenda.

B. Workshop Agenda

▪ Title: “High-spectral efficiency communications: fundamentals to advanced technologies for 5G and beyond”
▪ Time: from May 28 to June 2, 2018
▪ Lecture contents: – Information theory and related R&D issues – Advanced coding schemes and future trends – Multicarrier transmissions for 4G, LoRa – NOMA for 5G and beyond – Network layer structures and related R&D issues
▪ Lecturers:
– Prof. Pierre Duhamel (French National Center for Scientific Research, France): https://goo.gl/ZZtB4M
– Prof. Nghi H. Tran (University of Akron, USA): http://blogs.uakron.edu/tran/
▪ Venue: The University of Danang, 41 Le Duan, Hai Chau district, Danang city
▪ Participants: final-year undergraduate/Master/PhD students, people working on communications at universities, research organizations and enterprises
▪ Online registration: https://goo.gl/fwzrtp
▪ Contact: Nguyen Le Hung (nlhung@dut.udn.vn)

C. Lecturer Biography
Prof. Pierre Duhamel
Pierre Duhamel (Fellow, IEEE, 1998, Fellow, Eurasip, 2008, Grand Prix France Télécom of the French Science Academy, 2000) received the Eng. Degree in Electrical Engineering from the National Institute for Applied Sciences (INSA) Rennes, France in 1975, the Dr. Eng. Degree in 1978, and the Doctorat ès sciences degree in 1986, both from Orsay University, Orsay, France.
From 1975 to 1980, he was with Thomson-CSF (now Thales), Paris, France, where his research interests were in circuit theory and signal processing. In 1980, he joined the National Research Center in Telecommunications (CNET, now Orange Labs), Issy les Moulineaux, France, where his research activities were mainly concerned with the design of recursive CCD filters. Later, he worked on fast algorithms for computing various signal processing functions (FFT’s, convolutions, adaptive filtering, wavelets). From 1993 to Sept. 2000, he has been professor at ENST, Paris (National School of Engineering in Telecommunications) with research activities focused on Signal processing for Communications. He was head of the Signal and Image Processing Department from 1997 to 2000. He is now with CNRS/L2S (Laboratoire de Signaux et Systemes, Gif sur Yvette, France), where he developed studies in Signal processing for communications (including equalization, iterative decoding, multicarrier systems, cooperation) and signal/image processing for multimedia applications, including joint source-protocol-channel coding. He is currently investigating the connections between communication theory and networking.
He was Distinguished lecturer, IEEE, for 1999, and was co-technical chair of ICASSP 06, Toulouse, France, and of WCNC 2012, Paris, France. The paper on subspace-based methods for blind equalization, which he coauthored, received the “Best paper award” from the IEEE transactions on SP in 1998. He was awarded the “Grand Prix France Telecom” by the French Science Academy in 2000. Dr. Duhamel published 97 papers in international journals, more than 300 papers in international conferences, and holds 29 patents. He is a co-author of the book “Joint Source and Channel Decoding: A cross layer perspective with applications in video broadcasting” which appeared in 2009, Academic Press. He successfully advised or co-advised 58 PhD students, two of them being now Fellow, IEEE.

Prof. Nghi H. Tran
Nghi H. Tran received the B.Eng. degree from Hanoi University of Technology, Vietnam in 2002, the M.Sc. degree (with Graduate Thesis Award) and the Ph.D. degree from the University of Saskatchewan, Canada in 2004 and 2008, respectively, all in Electrical and Computer Engineering. From May 2008 to July 2010, he was at McGill University as a Postdoctoral Scholar under the prestigious Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) Postdoctoral Fellowship. From August 2010 to July 2011, Dr. Tran was at McGill University as a Research Associate. He also worked as a Consultant in the satellite industry. Dr. Tran joined the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Akron, OH, USA in 2011 as an Assistant Professor, and was promoted to the rank of Associate Professor (with tenure) in 2017. Dr. Tran’s research interests span the areas of signal processing and communication and information theories for wireless systems and networks. Dr. Tran is currently an Editor for IEEE Transactions on Communications, an Editor for IEEE Communications Letters (with 2018 Editor Award), an Editor for Elsevier Physical Communication, and a Lead Guest Editor for EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Special Issue on Full-Duplex Radio: Theory, Design, and Applications. Dr. Tran has been serving as a TPC member for a number of flagship IEEE conferences. He was a TPC co-Chair of the Workshop on Trusted Communications with Physical Layer Security for IEEE GLOBECOM 2014, a Publicity Chair of the Workshop on Full-Duplex Communications for Future Wireless Networks for IEEE ICC 2017, a Publicity Chair of the Second Workshop on Full-Duplex Communications for IEEE Globecom 2017, and a Publicity Chair of the Third Workshop

More details about workshop are available in the attached file: WS_2_CFP

Hội thảo khoa học về dữ liệu lớn do Đại Học Deakin, Úc trình bày

Hội thảo khoa học về dữ liệu lớn do Đại Học Deakin, Úc trình bày

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, Khoa Viễn Thông 2 – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh – phối hợp với IEEE Việt Nam đã tổ chức seminar khoa học do giáo sư Shui Yu, Đại Học Deakin, Úc trình bày. Giáo sư Shui Yu cũng là phó chủ tịch tiểu ban kỹ thuật về dữ liệu lớn của IEEE ComSoc. Trong bài báo cáo có tiêu đề “Networking for Big Data: Challenges and Opportunities”, giáo sư Shui Yu cũng đã cung cấp những thách thức trong kỹ nguyên của dữ liệu lớn cùng với các vấn đề về bảo mật thông tin.

Tham gia hội thảo có các Thầy/Cô của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, các trường đại học bạn như: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Tế, Đại Học HUTECH, Đại Học Duy Tân, v.v., còn có sự tham gia của các công ty như FPT Telecom, CTIN và Kasati.

Trong những năm gần đây, Khoa Viễn Thông đang phấn đấu trở thành nơi có thể kết nối với các nhà khoa học trên thế giới trong lĩnh vực ICT đến VN giao lưu, trao đổi, và hợp tác nghiên cứu khoa học.