Thông báo: Về việc nộp quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp (TTTN)

Văn Phòng Khoa VT2 thông báo hạn nộp quyển báo cáo TTTN như sau:

                 + Hạn cuối nộp quyển: Ngày 6 tháng 8 năm 2019

                 + Ngày chấm báo cáo TTTN: Ngày 8 tháng 8 năm 2019

                 + Địa điểm nộp quyển và báo cáo: Cơ sở đào tạo 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Lưu ý: