Home » SINH VIÊN » Thông tin giáo vụ

Category Archives: Thông tin giáo vụ

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS SV đủ điều kiện TTTN hệ ĐHCQ K2015-2020, Liên thông CĐ ĐHCQ K2017-2019 và các khóa trước trả nợ thực tập – ngành KTĐTTT

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập lớp sinh viên hệ VLVH năm 2018, cơ sở đào tạo TPHCM

THÔNG BÁO V/v thu học phí từ hệ đào tạo chính quy HK hè năm học 2018-2019

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dự kiến năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Học Viện Cơ Sở và Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, Khoa Viễn Thông 2 thông báo cho các sinh viên ngành Kỹ Thuật Điện tử Truyền thông tích luỹ được ít nhất 75% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Điện tử Truyền thông (109 tín chỉ trên 145 tín chỉ) tính đến thời điểm ngày 15/6/2019 chủ động tiến hành:

Các sinh viên đủ điều kiện thực tập sẽ thực tập dự kiến từ ngày 1/7/2019 đến 28/7/2019 (4 tuần).

Trân trọng thông báo.

Văn phòng Khoa VT2

Thông báo V/v nghỉ lễ giỗ Tổ, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019

THÔNG BÁO V/v điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đại học

Danh sách HV & SV ngành KT điện tử truyền thôngnhận bằng tốt nghiệp vào hai ngày 26 và 27/02/2019

STT Họ và tên Lớp
1 Đinh Văn Thành C12CQVT2N
2 Nguyễn Anh Lập C13CQVT01-N
3 Lê Tài Linh C13CQVT01-N
4 Đặng Chung Duy C13CQVT01-N
5 Đoàn Nguyên Huynh C13CQVT01-N
6 Tạ Huỳnh Minh Thuận C13CQVT01-N
7 Nguyễn Hoài Du C14CQVT01-N
8 Lê Nhật Duy C14CQVT01-N
9 Ngô Anh Phong C14CQVT01-N
10 Đào Thanh C14CQVT2N
11 Trần Văn Lưu D10CQVT03-N
12 Nguyễn Đức Kiệt D11CQVT02-N
13 Nguyễn Văn Ngôn D11CQVT1-N
14 Châu Phát Tài D11CQVT2-N
15 Trần Thế Khương D11CQVT2-N
16 Nguyễn Ngọc Cang D11TXVT01-N
17 Bùi Thanh  Tâm  D11TXVT01-N
18 Phan Văn Sơn D11TXVT02-N
19 Nguyễn Đức Minh D12CQVT01-N
20 Lê Thanh An D12CQVT01-N
21 Nguyễn Văn Dũng D12CQVT02-N
22 Nguyễn Thanh Hùng D12CQVT02-N
23 Võ Thế Hùng Anh D12CQVT03-N
24 Lê Trường An D12CQVT03-N
25 Vương Tuấn Anh D12CQVT03-N
26 Nguyễn Thế Thanh D12CQVT3N
27 Nguyễn Tấn Vương D13CQVT01-N
28 Nguyễn Hải Phương D13CQVT01-N
29 Huỳnh Trường Sơn D13CQVT01-N
30 Nguyễn Công Phong D13CQVT01-N
31 Nguyễn Xuân Hòa D13CQVT01-N
32 Lê Minh Sơn D13CQVT01-N
33 Nguyễn Xuân Sơn D13CQVT01-N
34 Đại Trung Thành D13CQVT01-N
35 Đỗ Văn Thịnh D13CQVT01-N
36 Quách Tân Tuấn D13CQVT01-N
37 Nguyễn Duy Anh D13CQVT02-N
38 Nguyễn Đông Dương D13CQVT02-N
39 Nguyễn Công Đỉnh D13CQVT02-N
40 Đinh Đức Độ D13CQVT02-N
41 Lê Đức Hoàng Long D13CQVT02-N
42 Nguyễn Quang Dũng D13CQVT02-N
43 Phạm Công Danh D13CQVT02-N
44 Nguyễn Duy Khánh D13CQVT02-N
45 Lê Tấn Hào Quý D13CQVT02-N
46 Nguyễn Quốc Toàn D13CQVT02-N
47 Nguyễn Trung Ẩn D13TXVT01-N
48 Trần Minh Khôi D13TXVT01-N
49 Nguyễn Đức Lộc D13TXVT01-N
50 Trần  Đình Luận D13TXVT01-N
51 Ngô Văn Mừng D13TXVT01-N
52 Mai Văn Phụng D13TXVT01-N
53 Nguyễn Phú Quốc D13TXVT01-N
54 Vũ Quang Sỹ D13TXVT01-N
55 Hồ Thanh Thế D13TXVT01-N
56 Nguyễn Văn Tịnh D13TXVT01-N
57 Lê Quốc Trạng D13TXVT01-N
58 Võ Minh Trí D13TXVT01-N
59 Đặng Minh  Triết D13TXVT01-N
60 Nguyễn Chí Trung D13TXVT01-N
61 Nguyễn Thành Trung D13TXVT01-N
62 Phan Thanh Tuấn D13TXVT01-N
63 Trương Quang Tuyến D13TXVT01-N
64 Trịnh Đình Nhất Uy D13TXVT01-N
65 Đoàn Thanh D13TXVT01-N
66 Đào Công Đà D13TXVT02-N
67 Nguyễn Văn Dũng D13TXVT02-N
68 Trần Đình Hải D13TXVT02-N
69 Nguyễn Thái Hoà D13TXVT02-N
70 Phạm Thị Xuân Hồng D13TXVT02-N
71 Nguyễn Minh  Huy D13TXVT02-N
72 Lê Thành Nghĩa D13TXVT02-N
73 Lê Tiến Phong D13TXVT02-N
74 Nguyễn Hoa Quỳnh D13TXVT02-N
75 Đặng Hoàng Thiện D13TXVT02-N
76 Đặng Thy Mai Thy D13TXVT02-N
77 Nguyễn Hữu Trí D13TXVT02-N
78 Nguyễn Văn Trung D13TXVT02-N
79 Đỗ Quốc Tuấn D13TXVT02-N
80 Trần Văn  D13TXVT02-N
81 Lê Thanh Hòa D13TXVT02-N
82 Trần Văn Tha D13TXVT02-N
83 Vương  Tuấn D13TXVT02-N
84 Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền D13TXVT02-N
85 Trương Tự Trọng L13TXVT01-N
86 Vũ Thị Thu Thủy L14TXVT01-N
87 Nguyễn Thành Trung L14TXVT01-N
88 Đỗ Huỳnh Dương L15CQVT01-N
89 Nguyễn Thanh Duy L15CQVT01-N
90 Nguyễn Xuân Hòa L15CQVT01-N
91 Bùi Hữu Nhân L15CQVT01-N
92 Nguyễn Thị Nhung L15CQVT01-N
93 Nguyễn Thị Yến Nhi L15CQVT01-N
94 Lê Quốc Huy L15TXVT01-N
95 Đinh Đức  Phúc L15TXVT01-N

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành đào tạo
1 Võ Thị Xuân Hiếu 04/01/1995 C13CQVT01-N Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
2 Lê Duy Hiếu 12/02/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
3 Nguyễn Thị Hường 12/08/1994 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
4 Lê Thị Hiền Ni 07/06/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
5 Nguyễn Mạnh Thắng 05/12/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
6 Phạm Minh Thiện 14/03/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
7 Trần Anh Tuấn 13/03/1994 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
8 Đinh Thế Bảo 12/01/1995 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
9 Lê Thị Chinh 19/01/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
10 Bùi Văn Đầy 03/10/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
11 Nguyễn Thanh Huy 07/11/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
12 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/06/1994 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
13 Bùi Ngọc Bích Nga 24/11/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
14 Nguyễn Tấn Phương 08/02/1995 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
15 Nguyễn Thị Thanh Nhã 29/04/1996 C14CQQT01-N Quản trị kinh doanh
16 Lê Thị Thảo Quyên 30/06/1996 C14CQQT01-N Quản trị kinh doanh
17 Dương Ngọc Mỹ Diệu 05/10/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
18 Thái Thị Hồng Gấm 01/09/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
19 Trần Ngọc Hân 11/06/1995 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
20 Ngô Bội Nhi 13/05/1995 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
21 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 28/01/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
22 Phan Thị Hồng Vinh 30/04/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
23 Trần Thị Ngọc Yến 05/05/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
24 Hồ Nguyễn Châu Duyên 04/11/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
25 Lê Thị Nhật Linh 20/12/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
26 Nguyễn Thị Hồng Nga 08/10/1995 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
27 Trác Đức Nghi 19/03/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
28 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 15/11/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
29 Trần Thị Như Nguyệt 14/03/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
30 Thạch Trung Nhân 11/09/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
31 Lê Thị Ngọc Tiền 22/02/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
32 Nguyễn Hồ Hoài 17/02/1990 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
33 Nhan Thị Mỹ Yến 08/08/1995 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
34 Nguyễn Thị Bích Tuyền 15/06/1995 C13CQKT01-N Kế toán
35 Hà Kiều Anh 18/08/1995 C14CQKT01-N Kế toán

THÔNG BÁO V/v sinh viên nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

QUYẾT ĐỊNH V/v cấp học bổng KKHT HK2 năm học 2017-2018 cho các lớp sinh viên hệ Chính quy dài hạn tại cơ sở đào tạo TP HCM

Danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT HK 2 năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH CHI TIẾT HK2 NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO V/v đợt xét TN tháng 12/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa cũ trả nợ TN

THÔNG BÁO V/v Đăng ký môn học HK2 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v sinh viên nghỉ tết Dương lịch 2019

THÔNG BÁO V/v thu học phí hệ Đào tạo CQ HK1 năm học 2018-2019 do cập nhật các môn học thay thế (thay đổi hình thức: học chính khóa sang học lại)

Danh sách Sv còn phải đóng bổ sung tiền học lại học kỳ 1 năm học 2018-2019 sau khi cập nhật các môn thay thế: ở đây

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh