Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp: Khóa 2012 Hệ chính quy

Lớp: Đ12CQVT01, 02, 03-N

Hệ: Đại Học Chính Quy

Khóa: 2012

Ngành: Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông

Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp (TTTN) năm học 2015-2016, các sinh viên tiến hành đăng ký TTTN theo các bước sau:

  • Bước 1: Chủ động liên hệ nơi TTTN theo nguyện vọng và giáo viên hướng dẫn (theo danh sách) để xây dựng đề cương TTTN (theo mẫu BM4).
  • Bước 2: Sau khi GVHD ký duyệt đề cương, SV tiến hành đăng ký thông tin TTTN (bắt buộc) tại: https://goo.gl/y4MgAR .
    • Ghi chú: Nội dung trên mẫu BM4 đã được duyệt và thông tin đăng ký phải giống nhau.
  • Bước 3: Nộp phiếu BM4 có chữ ký của GVHD cho lớp trưởng. Lớp trưởng tập hợp và gửi phiếu BM4 về VP Khoa trước hạn.

Thời hạn đăng ký là 18/5/2016. Sau thời điểm ngày 18/5/2016 sinh viên nào chưa có nơi TTTN thì liên hệ với Phòng giáo vụ để được bố trí nơi TTTN.

Đính kèm:

– Mẫu BM4: BM4-D12CQVT-MAU

– Danh sách GVHD: DANH SACH GVHD KHOA VT

– Danh sách sinh viên: DSSV Khoa 2012

 

VĂN PHÒNG KHOA VT2

Hits: 13

1 9 10 11