Home » SINH VIÊN » Thông tin học bổng (Page 2)

Category Archives: Thông tin học bổng

Quyết định Vv Cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 cho các lớp SV Chính Quy dài hạn HVCS

Pages from CV DEN 358

– Danh sách SV được cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 (Cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh): tại đây.

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

CV DEN 357_Page_2

– Phụ lục về Học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017: tại đây.

[Thông tin học bổng] NdAM Doctoral Programme in Mathematics and/or Applications

INdAM-DP-COFUND-2015 – INdAM Doctoral Programme in Mathematics and/or Applications cofunded by Marie Skłodowska-Curie Actions

PhD student fellowships on Mathematical methods for 5G communications are available at the Turin Doctoral School of Mathematical Science in the framework of the Marie Skłodowska-Curie Action INdAM-DP-COFUND-2015.

Applicants to the fellowship program must be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their career and must not have been awarded a doctoral degree yet. They must also be in possession of a degree, which formally entitles them to embark in a Doctorate in Italy. Targeted candidates hold a MS degree in Mathematics, Physics, Communication Engineering or Computer Science. Basic knowledge of Probability Theory and Information Theory at undergraduate level is mandatory. Computer programming skills are welcome. Familiarity with Matlab/Octave, R and/or Mathematica is a plus.
Selected candidates will carry on research on applied random matrix theory, stochastic geometry and optimization, oriented at wireless network planning and (massive or traditional) MIMO channel modeling.
A competitive salary is offered; a generous mobility budget to attend courses and summer schools in prestigious european mathematical institutes and to participate to conferences and workshops is available. Short and long-term (up to 18 months) secondments in French and German academic institutions are possible, ruled by Marie-Curie actions mobility constraints.
Details on application procedure can be found here. For details please contact Giusi Alfano, Institute of Complex Systems and Condensed Matter Theory, DISAT, Politecnico di Torino. Deadline May 31st, 2017.

[Thông tin học bổng] Master/PhD student position available in University of Chile

We are looking for highly motivated student toward either Master of Engineering Science or PhD degree to work in a number optional areas of Internet of Things (IoT), data analytics, intelligent transportation systems relevant to one or two of two projects FONDEF ID16I10466 and ERANet LAC Project ELAC2015/T10- 0761.
It is possible for a student only with Bachelor degree to directly study toward PhD degree if the student is with some strong backgrounds.
This student will be fully funded including tuition fees and stipends for living in Chile.
The University of Chile is the oldest higher education institution in Chile, and it is a public university with international quality. All the areas of knowledge are elaborated in their lecture halls and today the university is at the top of the Chilean university system with regard to teaching, research, creation and outreach.
The following are expected for the student:

– The student holds or is going to receive a Bachelor or Master degree in Electrical engineering, Computer science, Applied Mathematics, Statistics, Computer engineering, or other relevant degrees.
– own specialization in one or more of the following areas, optimization, machine learning,data mining, predication, game theory, predication, energy harvesting, energy efficiency
– A thesis work/publications relevant to the position are a merit
– The successful applicant is expect to have an outstanding academic track record, and well developed analytical and problem solving skills.
– We are looking for a strongly motivated person, who is able to work independently.
– Good command of English orally and in writing is expected to publish and present results at international conferences and in international journals.

The application to be emailed to Associate Professor  Jinsong Wu (wujs@ieee.org) should include :

– a detailed CV
– Bachelor and Master course list with grades or copies of transcripts in English
– publication lists if available
– a statement of research interests
– the names and email addresses of three references

The application deadline is May 2, 2017. Applications will be assessed on an ongoing basis, and the applications will keep open until the position is filled.

Chương trình học bổng Thạc Sĩ Grand Challenges 2017- 2018 học tại Đại Học Bang Arizona (ASU), Mỹ

Chương trình học bổng

Việt Nam hiện là một trong những nước có nền kinh tế năng động và sáng tạo nhất trong khu vực Đông Nam Á. Với mức tăng trưởng này Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong các lĩnh vực như khí hậu, nước, môi trường, an ninh, giao thông vận tải và năng lượng. Intel đầu tư vào phát triển công nghệ để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho doanh nghiệp và xã hội, và tất cả mọi người trên thế giới. Hiện nay, Intel Products Việt Nam hợp tác với trường Đại học bang Arizona (ASU) thông qua chương trình HEEAP sẽ cung cấp 19 suất học bổng bậc Thạc sĩ Grand Challenges tại Đại học bang Arizona (ASU) cho sinh viên đại học có thành tích học tập xuất sắc, và hoàn thành bằng cử nhân cuối học kỳ mùa Xuân 2017

Học sinh được chọn sẽ theo học chương trình Thạc sĩ một năm tại Đại Học Bang Arizona, Mỹ bắt đầu vào mùa thu năm 2017. Trong chương trình thạc sĩ, sinh viên sẽ tập trung vào nghiên cứu và tìm giải pháp cho các dự án thành phố thông minh (bao gồm dự án “Internet của vạn vật”) trong các lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh chú trọng. Sinh viên cũng được kết nối với một cố vấn tại Việt Nam về đề tài nghiên cứu. Đây là điều đặc biệt về chương trình này học bổng mà Công Ty Intel Products Việt Nam cung cấp để hỗ trợ xây dựng năng lực cho thành phố thông minh trong cả nước.

Học bổng cung cấp toàn bộ chi phí đầy đủ của một năm học (Bao gồm học kỳ mùa Thu, mùa Xuân, và mùa Hè) học phí và phụ cấp sinh hoạt.

Các lựa chọn chương trình học tại ASU

Kỹ Thuật Hàng Không Vũ Trụ, (Thạc Sỹ Khoa Học – M.S.)

Các kỹ sư hàng không vũ trụ sáng tạo và thiết kế ra những vật liệu tổng hợp và những cấu trúc nhẹ, những thiết bị tự hành hiệu quả cao và những hệ thống điều khiển thông minh. Họ sẽ trở thành những chuyên gia trong một hay nhiều lĩnh vực như khí động lực học, nhiệt đông lực học, cơ học vũ trụ, lực đẩy, dẫn và âm học.

Giảng viên và sinh viên của ASU luôn đưa ra những công trình nghiên cứu sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực cơ bản truyền thống của ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, được ứng dụng để giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất trong xã hội hiện nay như năng lượng, môi trường, quốc phòng, bảo mật và giao thông. Bên cạnh đó, các phòng thí nghiệm và các thiết bị tính toán hiện đại nhất được dùng để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu và các sứ mệnh giáo dục. Chương trình học này được đào tạo ra bởi trường Kỹ Thuật Vật Chất, Giao Thông và Năng Lượng tại ASU.

Thạc sĩ Kỹ thuật Hoá học

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Hoá học tại ASU chú trọng vào đổi mới giáo dục và khám phá, và được công nhận trên toàn quốc là một trong 50 chương trình đào tạo hàng đầu về kỹ thuật hoá học bởi US News & World Report. Các giảng viên ngành kỹ thuật hoá học cam kết phát triển toàn diện khả năng của sinh viên bằng cách mang đến một môi trường học tập và nghiên cứu độc nhất và mang tính khích lệ, cho phép sinh viên tiếp xúc với nhiều góc nhìn đa dạng cũng như các phong cách học tập/giảng dạy khác nhau, và chuẩn bị cho sinh viên khả năng làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề thực tế, liên ngành. Chương trình đào tạo này được đào tạo bởi trường Kỹ thuật về Vật chất, Giao thông và Năng lượng tại ASU.

Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường

Chương trình Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường cung cấp cho sinh viên một nền tảng về khoa học, kỹ thuật, khoa học môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và an toàn môi trường hoặc các lĩnh vực khác có liên quan đến luật pháp và kỹ thuật để giảm nhẹ tác động và ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm công nghiệp đến môi trường,  tuân thủ quy định về môi trường và quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên.

Chương trình giảng dạy tập trung vào các lĩnh vực như luật môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ngầm, luật và chính sách về nước, quản lý chất thải nguy hại, quản lý tài nguyên thiên nhiên, sức khoẻ và an toàn công nghiệp, phát triển bền vững, luật và chính sách môi trường quốc tế. Chương trình này được đào tạo bởi Trường Bách Khoa Polytechnic tại ASU.

Thạc sĩ Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật tại ASU là một trong những chương trình lớn nhất tại Hoa Kỳ. Sự linh hoạt trong cấu trúc của chương trình khuyến khích sinh viên khám phá các chủ đề nằm ở ranh giới giữa các lĩnh vực truyền thống. Có rất nhiều đột phá trong nghiên cứu vật liệu ở ASU, trải rộng trên một loạt các chủ đề tiên tiến và liên ngành bao gồm sự hiểu biết về mối quan hệ cấu trúc – tài sản của vật liệu nano, và ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng, an ninh và phát triển bền vững.

Chương trình đào tạo thạc sĩ này nhằm chuẩn bị cho sinh viên phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học vật liệu và kỹ thuật và các ngành liên quan, trong các cơ quan doanh nghiệp, nhà nước và các tổ chức giáo dục. Chương trình này được đào tạo bởi trường Kỹ thuật về Vật chất, Giao thông và Năng lượng tại ASU.

Thạc Sĩ Kỹ thuật Cơ khí

Cán bộ giảng dạy và sinh viên tiến hành nghiên cứu cải tiến trong tất cả các lĩnh vực cốt lõi truyền thống của ngành Kỹ thuật Cơ khí đi kèm với các ứng dụng đối với một số vấn đề cấp bách nhất của xã hội về năng lượng, môi trường, sức khỏe con người và vận chuyển. Các phòng thí nghiệm và các thiết bị tính toán công nghệ tiên tiến hỗ trợ nhiêm vụ nghiên cứu và giáo dục.

Cán bộ giảng dạy và sinh viên của Khoa Kỹ thuật Cơ khí tốt nghiệp từ Trường Đại học Bang Arizona (ASU) tiến hành nghiên cứu cải tiến trong tất cả các lĩnh vực cốt lõi truyền thống của ngành Kỹ thuật Cơ khí đi kèm với các ứng dụng đối với một số vấn đề cấp bách nhất của xã hội về năng lượng, môi trường, sức khỏe con người và vận chuyển. Các phòng thí nghiệm và các thiết bị tính toán công nghệ tiên tiến hỗ trợ nhiêm vụ nghiên cứu và giáo dục. Chương trình này được đào tạo bởi Khoa Kỹ thuật Vật chất, Giao thông vận tải và Năng lượng của Trường Đại học Bang Arizona (ASU)..

Thạc sĩ Kỹ thuật và Thương mại hóa Năng lượng Mặt trời

Mục tiêu của chương trình là để cho phép sinh viên tốt nghiệp theo đuổi sự nghiệp trong doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận có liên quan đến năng lượng mặt trời và ứng dụng của ngành. Sinh viên sẽ tham gia với các doanh nghiệp ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và/hoặc với các nhà hoạch định chính sách của chính phủ như là một phần của dự án nghiên cứu ứng dụng. Chương trình này được đào tạo bởi Khoa Kỹ thuật Vật chất, Giao thông vận tải và Năng lượng của Trường Đại học Bang Arizona (ASU).

Thạc sỹ Khoa học ngành Kỹ thuật bền vững

Chương trình này dạy cách kết hợp các yếu tố phức tạp về xã hội, môi trường, chính trị và kinh tế nhằm giúp cho các tổ chức và công ty có thể đưa ra những giải pháp kỹ thuật hiệu quả cả về môi trường, xã hội và kinh tế. Chương trình này cho phép sinh viên lựa chọn những chuyên ngành khác nhau như: Kỹ thuật & quản lý hệ thống trái đất; Sinh thái học công nghiệp; Hệ thống năng lượng bao gồm công nghệ bảo toàn và thay thế năng lượng; Đánh giá chu kỳ sống và các công cụ đánh giá môi trường; và Khoa học xây dựng xanh và thực hành. Chương trình này do trường Kỹ thuật bền vững và Môi trường xây dựng tại Đại học Bang Arizona đào tạo.

Thạc sỹ Khoa học ngành Giải pháp bền vững

Chương trình Thạc sỹ ngành Giải pháp bền vững (MSUS) được thiết kế giúp sinh viên ứng dụng các nguyên tắc và phương pháp về tính bền vững trong ngành nghề ở các lĩnh vực khác nhau, nhằm giải quyết những thách thức phức tạp về con người và môi trường. Sinh viên chương trình MSUS sẽ có kiến thức nền tảng và tập hợp kỹ năng để mang đến những giải pháp bền vững cho các công ty, cơ quan chính phủ và lĩnh vực phi chính phủ. Bắt đầu với nền tảng là lý thuyết và phương pháp về tính bền vững, sinh viên sau đó có thể tập trung vào các chuyên ngành như: Chính sách và Quản trị; Công nghệ và Xã hội; Phát triển quốc tế; Tổ chức phi lợi nhuận; Giao tiếp; Khởi nghiệp; Luật; và Quân sự. Chương trình này do trường Bền Vững tại Đại học bang Arizona đào tạo.

Điều kiện dự tuyển:

Chương trình học bổng dành cho các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Ứng viên phải là sinh viên năm cuối có kết quả học tập nổi bật tại thời điềm được đề cử bởi trưởng khoa hoặc trưởng phòng đào tạo.
 2. Đáp ứng điều kiện tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học của trường Đại học Bang Arizona (nêu trong mục hồ sơ xét tuyển)
 3. Điểm trung bình tích lũy tối thiểu trên 3.0 (trên thang điểm 4) hoặc trên 7.5 (trên thang điểm 10).
 4. Trình độ tiếng Anh tốt. Ứng viên cần đạt tối thiểu 80 điểm TOEFL (the Internet-based Test of English as a Foreign Language) hoặc IELTS 6.5.
 5. Được đề cử bởi trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn/trưởng phòng đào tạo, ưu tiên người đề cử là cố vấn hoặc cố vấn học tập của sinh viên.
 6. Có thể sống ở Mỹ một năm để hoàn tất chương trình.
 7. Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp, lãnh đạo và chủ động.
 8. Quan tâm tới du học Mỹ.
 9. Chủ động trong các hoạt động cộng đồng và ngoại khóa.

Nghĩa vụ sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ:

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, cá nhân sẽ ngay lập tức trở về Việt Nam và làm việc cho các dự án Thành phố thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng ít nhất 3 năm.

Quá trình xét tuyển

 • Quá trình sơ tuyển bao gồm bảng điểm/kết quả học tập, Chứng chỉ Tiếng Anh, bài tự luận. Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 3 đến ngày 14/4/2017
 •  Hoàn thành đơn xét tuyển trực tuyến trước ngày 5/5/2017: http://www.asu.edu/gradapp

Hồ sơ xét tuyển : Ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ xét tuyển nộp cho trường Arizona State University như sau:

 1. Đơn xét tuyển trực tuyến
 2. Phí xét hồ sơ (Chương trình sẽ miễn phí xét tuyển cho ứng viên)
 3. GRE. Yêu cẩu về điểm GRE tùy thuộc vào từng chuyên ngành.
 4. Trình độ ngoại ngữ. Yêu cầu đạt tối thiểu  80 TOEFL ibt và kết quả thi còn hiệu lực trong vòng 2 năm tính tới thời điểm nhập học chương trình Thạc sĩ tại ASU.
 5. Học bạ/ Bảng điểm chính thức
 6. Tiểu luận về mục đích cá nhân
 7. Sơ yếu lý lịch
 8. Ba thư giới thiệu

Quy trình xét tuyển: Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên khả năng chứng tỏ năng lực nghiên cứu về các lĩnh vực mà Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như về mặt khí hậu, nguồn nước, hệ thống máy tính/Internet của vạn vật, môi trường/phát triển bền vững, an ninh, giao thông vận tải và năng lượng. Để tham gia vào chương trình Học Bổng Thạc sĩ Grand Challenges của Intel Products Vietnam, ứng viên cần chứng tỏ thành tích học tập xuất sắc và kinh nghiệm tham gia vào các dự án nghiên cưú tại trường đại học. Ứng viên phải hoàn thành các vòng xét tuyển như sau:

 1. Vòng sơ tuyển: Nộp hồ sơ cho vòng sơ tuyển tại Văn Phòng Đại Diện Đại Học Bang Arizona tại Việt Nam trước ngày 14/04/2017. Tiếp theo ứng viên sẽ được phỏng vấn bởi Công Ty Intel Products Việt Nam và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 19/4/2017-26/4/2017. Ứng viên đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn hoàn thành hồ sơ gửi cho ASU.
 2. Hoàn thành hồ sơ xét tuyển cho ASU: Hoàn thành hồ sơ trực tuyến của ASU trước ngày 5/5/2017. Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận thư báo trúng tuyển trước ngày 31/5/2017. Ứng viên được chọn có điểm TOEFL và GRE đạt yêu cầu, sẵn sàng học tập tại ASU năm học 2017-2018 và trải qua thành công vòng phỏng vấn sẽ được cấp học bổng (thay đổi tùy thuộc vào tình trạng được cấp thị thực)

Mốc thời gian quan trọng

 • Tháng 3/2017 – Tư vấn thông tin về học bổng tại các trường đại học kỹ thuật tại các tỉnh, thành phố miền Bắc, Trung, và Nam trên cả nước.
 • 14/4/2017 – Hạn chót nộp hồ sơ cho vòng sơ tuyển, bao gồm nộp các chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL/IELTS
 • 19-26/4/ 2017 – Ứng viên được mời tham dự phỏng vấn với Công ty Intel Productes Việt Nam và UBND Tp.HCM
 • 1/5/2017 – 19 ứng viên được chọn bởi Công ty Intel Products Việt Nam và UBND Tp.HCM sẽ được hướng dẫn hoàn thành hố sơ xét tuyển cho ASU
 • 5/5//2017 – Hạn chót hoàn thành hồ sơ nộp cho ASU
 • 31/5/2017 – Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận thư báo trúng tuyển học bổng từ chương trình
 • Tháng 8/2017 – Nhập học học kỳ Mùa Thu 2017 tại ASU

Lưu ý: ASU có quyền thay đổi chương trình và thời hạn nếu có yêu cầu.

Vui lòng gửi hồ sơ xét tuyển cũng như nếu có bất kỳ câu hỏi về chương trình, xin vui lòng liên hệ: 

Angela Harguess                     Huyen Nguyen
Angela.Harguess@asu.edu     Huyen.Thithu.Nguyen@asu.edu

Chương Trình Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin cấp bằng đôi ĐHQG Hà Nội – ĐH LA ROCHELLE

scan_2017-03-16_chuong trinh ThS cap bang doi DHQGHN - DH LA ROCHELLE_Page_1

scan_2017-03-16_chuong trinh ThS cap bang doi DHQGHN - DH LA ROCHELLE_Page_2

Buổi “Triển lãm giáo dục Đài Loan” năm 2017

Buổi “Triển lãm giáo dục Đài Loan”, với sự tham dự và tư vấn của nhiều trường Đại học đến từ Đài Loan, sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin một các trực tiếp và chính xác về du học tại Đài Loan như: hệ thống giáo dục và môi trường học tập, các loại học bổng, cách làm hồ sơ nhập học, thủ tục xin visa…

Thời gian: 7h30-17h ngày Thứ 7, 11/03/2017

Địa điểm: Trường ĐHKHXHNV TP.HCM (10-12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1)

Cuộc thi Truyền thông Khoa học FameLab Việt Nam 2017

unnamed

Đăng ký tham dự trực tuyến tại: www.britishcouncil.vn/famelab trước ngày 24/03/2017

NÓI CHUYỆN KHOA HỌC CÙNG CẢ THẾ GIỚI TẠI FameLab 2017
Bạn thường nói về khoa học với ai?

 • Với những đồng nghiệp cùng nghiên cứu? Với giáo sư hướng dẫn?
 • Hay với những “người-bình-thường” không hiểu chuyên môn?

Tham gia FameLab Việt Nam 2017 ngay hôm nay để được sẻ chia đam mê của mình với cả thế giới.

3 PHÚT CHO MỘT LÍ GIẢI ĐƠN GIẢN VỀ KHOA HỌC

Tại FameLab Việt Nam 2017, 3 PHÚT này sẽ diễn ra với:

 • một khái niệm khoa học khiến bạn tâm đắc và trăn trở nhất
 • được trình bày theo các tiêu chí: Đơn giản hoá, Cụ thể hoá, Dễ hiểu và Hấp dẫn nhất.
 • thuyết phục Hội đồng Giám khảo và lan truyền cảm hứng khoa học tới công chúng

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • công dân Việt Nam tuổi đời từ 21 đến 35
 • là nghiên cứu sinh, nhà khoa học, nhà báo, giáo viên THPT, giảng viên trẻ, học viên cao học,… có kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ (ưu tiên người trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học).

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • Giải Nhất: 01 chuyến đi sang Vương quốc Anh tham dự vòng Chung kết FameLab quốc tế tại Liên hoan Khoa học Cheltenham do Hội đồng Anh tài trợ toàn phần và 01 chuyến thăm quan tìm hiểu 01 Lab bất kỳ ở Châu Âu (do quán quân đề xuất) do tổ chức Euraxess tài trợ toàn phần.
 • Giải Nhì, giải Ba và giải Thí sinh Được Yêu thích nhất: học bổng toàn phần khoá học tiếng Anh MyClass tại Hội đồng Anh và 01 phần thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS.
 • 08 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Quốc gia còn lại: 01 phần thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Aptis.

THAM KHẢO TƯ LIỆU VỀ CÁC MÙA THI TRƯỚC TẠI: 

HÃY THAM GIA VÀ CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI KẾT NỐI VỚI MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC TOÀN CẦU!

******************************

Liên hệ:

Hội đồng Anh

Nguyễn Hoàng Thanh Lê
Cán bộ Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
20 Thụy Khuê, Hà Nội
T: 84 (0)4 3728 1920, máy lẻ 1952
E: le.hoang@britishcouncil.org.vn

Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trương Ngọc Kiểm
Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội
Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
T: 84 (0) 43 7547670, máy lẻ 605
E: kiemtn@gmail.combchanoi@britishcouncil.org.vn

[Thông tin học bổng] Chương trình Thạc sĩ của Đại Học Quốc Tế

Thông tin về chương trình Thạc sĩ và học bổng của Đại Học Quốc tế như sau:

 1. Trường sẽ cấp học bổng học Thạc sĩ nghiên cứu 100%
 2. Nhận sinh hoạt phí 3.5 triệu/tháng từ dự án nghiên cứu
 3. Hướng nghiên cứu: wireless communications, wireless network cho sensor network, IoT…

Các bạn sinh viên quan tâm tìm hiểu thông tin về chương trình học và học bổng theo website: http://www.hcmiu.edu.vn/Tuyen-sinh-Admissions/Tuyen-sinh-Sau-dai-hoc-Graduate-Admission/Chuong-trinh-trong-nuoc-cap-bang-IU-degrees/Tuyen-sinh-Thac-si-Master-Admission

Cuộc thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp – CiC 2017

cic

Cuộc thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp – CiC 2017 nhằm:

– Thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên, giảng viên ở các trường đại học;
– Đào tạo các kiến thức cơ bản về tìm kiếm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp;
– Tạo sân chơi cho sinh viên, giảng viên và các cá nhân có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển ý tưởng và dự án doanh nghiệp khởi nghiệp.
– Tìm kiếm được những dự án công nghệ có tiềm năng phát triển tham gia vào khóa học iStartX và được ươm tạo sau khóa học tại ITP.
– Chọn lựa 5 sinh viên thuộc khối ĐHQG – HCM trong các dự án, tham dự chương trình tham quan Harvard do HSG tài trợ.

* Đơn vị chủ trì CiC 2017: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Đơn vị tổ chức CiC 2017: Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM
Đơn vị tài trợ chính: Tập đoàn Hoa Sen

Yêu cầu:

– Nhận được sự quan tâm của cộng đồng sinh viên, giảng viên và quảng bá hình ảnh ITP- một đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, đến với sinh viên.
– Tư duy khởi nghiệp thực chất từ các nhóm dự án đăng kí.
– Thu hút được những dự án tiềm năng và phù hợp với khóa học iStartX, chương trình ươm tạo tại ITP.

*ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

– Nhóm sinh viên/ cựu sinh viên trong và ngoài khối ĐH quốc gia TP. HCM đã có sẵn ý tưởng/dự án khởi nghiệp, sẵn sàng trải nghiệm và tham gia học hỏi, trau dồi kinh nghiệm (điều kiện: Ít nhất 50 % thành viên là các bạn sinh viên thuộc khối đại học quốc gia);
– Số lượng thành viên một nhóm: 3-6 người.

*CÁC LĨNH VỰC ĐĂNG KÍ:

– Thương mại điện tử
– Nền kinh tế chia sẻ
– Khởi nghiệp fintech
– Khởi nghiệp edutech
– IoT
– Trí thông minh nhân tạo
– Ảo hóa- Áp hóa
– Du lịch
– Các dự án cộng đồng tạo giá trị cho xã hội
– Người tàn tật
– Các sản phẩm dịch vụ cho thị trường nước ngoài khách nước ngoài

*THỜI GIAN: 18/01/2017 – 27/3/2017.

*HỒ SƠ DỰ THI

– Hồ sơ cá nhân:

+Sơ yếu lý lịch;
+Bảng điểm;
+Chứng chỉ anh văn;
+Các chứng minh liên quan đến hoạt động và thành tích trong rèn luyện.

*TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

– Sáng tạo đổi mới
– Tính thiết thực dự án – khả năng thực thi
– Ảnh hưởng của dự án
– Tính chuyên nghiệp trong làm việc

*GIẢI THƯỞNG- QUYỀN LỢI:

 • Cơ cấu giải thưởng:

+01 giải nhất 30.000.000đ hiện kim và khóa học iStartX mùa 6 trị giá 10.000$ trong 6 tháng
+02 giải nhì 20.000.000đ hiện kim mỗi giải và khóa học iStartX mùa 6 trị giá 10.000$ trong 6 tháng
+03 giải ba 10.000.000đ hiện kim mỗi giải và khóa học iStartX mùa 6 trị giá 5.000$ trong 3 tháng
+05 giải khuyến khích 5.000.000đ hiện kim mỗi giải và khóa học iStarX mùa 5 trị giá 5.000$ trong 3 tháng
+01 giải cộng đồng 5.000.000đ hiện kim dành cho nhóm được khán giả bình chọn nhiều nhất trong đêm CHUNG KẾT

 • Quyền lợi:

Cơ hội giành 5 suất thăm quan Đại học Harvard (Mỹ) với tổng giá trị đài thọ cho chi phí lưu trú, thăm quan và đi lại lên đến 5000 USD/mỗi suất

Ban tổ chức cuộc thi CiC 2017.

Mời tham gia trường hè nghiên cứu năm 2017

Nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các nhà khoa học, công ty công nghệ giữa Úc và Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm cơ hội nghiên cứu sau đại học (PhD) và làm việc tại Úc, bộ ngoại giao Úc, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, trường đại học công nghệ Sydney (UTS) phối hợp cùng trường đại học quốc gia Việt Nam (VNU), đại học công nghệ (UET) tổ chức trường hè nghiên cứu năm 2017 về các công nghệ nền tảng cho mạng vạn vật IoT tại Hà Nội.

Chương trình sẽ bao gồm các bài giảng của 6 giáo sư đến từ Úc (trong đó có Massimo Piccardi, Francesca Lacopi, Eryk Dutkiewicz, Diep N. Nguyen, Stuart Perry) và các Giáo sư của Đại học công nghệ Việt Nam trong các lĩnh vực IoT, 5G Communications Technology, Artificial Intelligence, Data/Video Analytics, Cyber Security, and Semiconductor Technologies for IoT Devices. Bên cạnh đó, sẽ có một phiên dành cho các bạn sinh viên trình bày nghiên cứu của mình với giải thưởng Best Poster Award và một sự kiện Social Networking.

Chương trình có học bổng hỗ trợ việc ăn ở đi lại cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ từ các nơi (e.g., Ho Chi Minh city, Da Nang, Hue, Vinh,…) ra Hà Nội tham gia chương trình.

Các bạn sinh viên, NCS giỏi sau khóa học sẽ được chọn để nhận học bổng toàn phần tham gia nghiên cứu sinh và làm việc tại Úc.

Vui lòng xem thông tin chi tiết:

 1. http://rs2017.uet.vnu.edu.vn/
 2. https://www.uts.edu.au/sites/default/files/RS2017%20v2_0.pdf

Hạn nhận hồ sơ đăng ký: Feb 05 2017.

Open Call for Contributions: 2017 Coaching Program for Very Early Stage Researchers

In 2017, ETT (Wiley) will launch a new exciting initiative devoted to very early stage researchers that wish to develop their own brilliant ideas related to Emerging Telecommunications Technologies. To this end, up to five candidates will be admitted to the program, selected based on their preliminary research ideas. Each candidate will be coached by a team ETT Editors to refine her/his research program, define clear objectives, schedule a work plan and, finally, pursue a journal publication that will appear in a Special Section of ETT (upon successful peer review).
If you are an early stage researcher and wish to apply, please send a summary of your idea to the Editor in Chief of ETT within 28 February 2017: alfredo.grieco@poliba.it.
The application should include:

• Cover page (1 page): name, surname, and affiliation of the applicant, potential coinvestigators and/or advisors if any;
• Full list of publications (1 page) of the applicant, co-investigators, and advisors;
• Description of the research idea (up 2 A4 pages, single column, 10 pt font), made of:

 • summary of the state of the art;
 • technical motivations behind the proposal;
 • description of any implementation developed by the applicant related to the proposed idea;
 • expected technical outcomes;
 • expected impact from a technological perspective;
 • use cases of interest.

Remarks

 1. The aim of the program is to help novice researchers that need further coaching to transform their interesting research ideas to high quality scientific articles.
 2. Applicants can be admitted if (and only if) they did not author any published scientific journal article up to the date of the application (note that they can have published conference papers).
 3. If the applicant already has an advisor, a recommendation letter from the tutor is required to accept this initiative and (if interested) a declaration stating her/his willingness in co-coaching the activities of the applicant.
 4. Applications will be ranked based on:
  a. Originality of the proposal;
  b. Development degree of proposed ideas;
  c. Prior publications on the subject by the applicant;
  d. Prior publications on the subject by co-investigators and advisors;
  e. Relevance to the ETT aim & scope;
  f. Degree of admissibility of the application based on Remark 1.

Du học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông của Học Viện Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh: dễ hay khó?

Lê Nhật Quang là nghiên cứu sinh ngành Viễn Thông tại Hàn Quốc hiện đang học thạc sĩ ở đại học Hongik, Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng xem Quang chia sẻ những kinh nghiệm học tập trong quá trình du học của Quang cho những thế hệ sau Anh, có cùng đam mê du học và nghiên cứu ở nước ngoài.

12

Cơ duyên nào khiến Quang trở thành sinh viên của một đại học danh tiếng như Hongik ở Korea?

Khi Quang còn là sinh viên khoá D11 – Ngành Kĩ thuật Điện Tử Truyền Thông, trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (cơ sở TPHCM) thì trong quá trình  Quang đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, do trong quá trình học Quang đạt được điểm số cũng khá cao (8.23/10-Á khoa đầu ra), cộng với niềm đam mê và ước mơ cháy bổng của Quang là sau này sẽ trở thành giảng viên đại học. Với đam mê ấy,  anh mong muốn tìm được học bổng để nâng cao khả năng cũng như kiến thức chuyên ngành của mình tại một phương trời mới. Anh đã trực tiếp tìm đến Thầy Võ Nguyễn Quốc Bảo (Trưởng khoa Viễn Thông 2 trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông) và với sự hỗ trợ của thầy, đơn du học của Quang đã được gửi cho giáo sư Khoa Viễn thông của trường đại học Hongik, Hàn Quốc để xin được phỏng vấn và cuối cùng Quang đã thành công.

Tại sao Quang lại chọn điểm đến là ở Hàn mà không phải là ở các nước khác?

Quang chia sẻ: “Mình mong muốn vừa ra trường sẽ được tiếp tục học và nghiên cứu, đó là mục tiêu mà mình đã đặt ra cho bản thân. Bên cạnh đó, mình càng muốn chính bản thân lãnh hội những nguồn kiến thức mới cũng như cách nghiên cứu, làm việc ở nước ngoài để Quang được mở rộng tầm nhìn, học tập và tiếp thu  những phương pháp nghiên cứu để ứng dụng sau này. Ngoài ra, lúc đó qua thông tin học bổng từ Thầy Võ Nguyễn Quốc Bảo, Quang biết được có học bổng tài trợ bên Hàn nên Quang đã nộp đơn để xin phỏng vấn và Quang đã may mắn đậu.”

Quá trình ứng tuyển của Quang được chuẩn bị như thế nào mới đạt được đủ điều kiện đi du học?

13

Quang chia sẻ: Đa phần muốn có được xuất học bổng đi du học thì cần phải có 3 điều kiện:

 • Thứ nhấtđiểm học của các bạn GPA từ 7.0 trở lên (nếu ko có kinh nghiệm nghiên cứu), còn nếu có kinh nghiệm nghiên cứu thì nó càng là ưu thế.
 • Thứ haibằng tiếng anh, ví dụ TOEIC, TOELF, IELTS. Riêng đối với các trường đại học Hàn quốc, đa số các trường chỉ yêu cầu TOEIC tối thiểu trên 700.
 • Việc cuối cùngtìm thông tin học bổng, viết sẵn CV bằng tiếng anh thật ấn tượng và scan tất cả nộp cho giáo sư (bao gồm bảng điểm đã được dịch sang tiếng anh và công chứng).

Quang có thể chia sẻ bí quyết học của mình để điểm GPA được cao?

Chỉ cần cố gắng học nhất định sẽ được. Hãy luôn nghiêm túc với bản thân, nghiêm túc với những mục tiêu mà bản thân đã đưa ra. Đừng để bản thân lười biếng, luôn cố gắng phấn đấu, đưa bản thân mình đi đến mục tiêu đã đề ra. Và đó sẽ là động lực mỗi ngày, nó thúc đẩy bản thân các bạn luôn cố gắng trao dồi và học hỏi. Như vậy bản thân sẽ luôn hoàn thiện và phấn đấu học hơn nữa.

Có khá nhiều bạn sinh viên nộp đơn xin học bổng quốc tế. Vậy làm thế nào để Quang có thể vượt trội hơn những bạn còn lại nhận được tấm vé đi du học?

Về vấn đề này, Quang nghĩ: nếu điểm học trội hơn, bằng tiếng Anh thật tốt, trả lời phỏng vấn tự tin, trung thực và tất nhiên phải có một đam mê chinh phục kiến thức ở phương trời mới thì cơ hội sẽ mở đường.

Quá trình chuẩn bị và nộp đơn xin học bổng của Quang mất khoảng bao lâu và Quang đã gặp những khó khăn gì khi du học tại Hàn?

Quang chia sẻ:  chỉ cần làm CV, và công chứng bảng điểm dịch tiếng anh, sau đó scan nộp cho giáo sư qua email. Quang nghĩ cũng không mất quá nhiều thời gian.

Những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, học tập tại nước ngoài?

Ban đầu, việc đọc tài liệu bằng tiếng anh chuyên ngành sẽ gặp nhiều khó khăn, vì lúc đấy Quang còn rất nhiều bỡ ngỡ, chưa làm quen để đọc một cách nhanh nhẹn được. Ngoài ra khí hậu ở Hàn rất khắc nghiệt: mới qua bên đó là -2oC. Thật sự khi ở Việt Nam, Quang đã quen với thời tiết ở quê nhà rồi, khi sang đây thời gian đầu để  Quang thích nghi hơi khó khăn một chút. Thêm nữa, do trong giao tiếp và học tập phải sử dụng bằng tiếng anh nên Quang gặp khó khăn trong thời gian đầu. Nhưng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của mình nên Quang đã cải thiện và dần quen với môi trường mới và đã có những tháng ngày trải nghiệm tuyệt vời ở miền đất lạ.

14

Làm thế nào để cải thiện khả năng học tập và nghiên cứu cho quá trình du học?

Các bạn hãy tăng cơ hội cho mình bằng cách tham gia các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học của Khoa. Nếu có cơ hội hãy thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 3 và là thành viên của các Lab nghiên cứu. Có thể điểm của bạn không cao, tuy nhiên, việc có nhiều kỹ năng nghiên cứu và sự tự tin sẽ giúp các bạn nhiều cơ hội hơn.

Cuối cùng, học bổng này có ý nghĩa như thế nào với con đường sự nghiệp của Quang?

Học bổng này có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời Quang, qua đó Quang gửi lời cám ơn đến gia đình, người thân, bạn bè, Thầy cô, đặc biệt là Thầy Võ Nguyễn Quốc Bảo đã giúp cho Quang từ việc cho thông tin về học bổng và đến nay Thầy vẫn đang giúp đỡ, hướng dẫn Quang trong việc nghiên cứu

Cảm ơn những chia sẻ của Quang và xin chúc Quang học tốt, hoàn thành được ước mơ của mình. Chúc cho những ai đang có kế hoạch săn tìm học bổng du học vững vàng trên hành trình của mình với đam mê chinh phục những kiến thức mới như Quang và Trang nhé.

Thông tin học bổng: First UTS-VNU research school on IoT, 15-16 March 2017

UTS-VNU Research School on IoT March 2017_Page_1

Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Pháp

Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Pháp được tài trợ bởi tổ chức CentraleSupelec với những thông tin cụ thể như sau:

Nộp hồ sơ và liên hệ trực tiếp qua email với GS. Marco Di Renzo: marco.di.renzo@gmail.com

 

Tin mới

Thống kê (từ 11/07/2017)

 • 0
 • 22
 • 25,775
 • 345,402
 • 1
 • 441
 • 36
 • 0
January 2018
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031