Công ty Nokia đang tuyển vị trí Kỹ sư PS Core để phục vụ tiến độ dự án, với thông tin cụ thể như sau:

  1. Mô tả công việc

– Thực hiện tích hợp các phần tử mạng core thuộc phần PS core (MME, S-GW, P-GW) mới vào mạng lưới khách hàng.

– Thực hiện hỗ trợ vận hành và support kỹ thuật cho khách hàng đối với các phần tử mạng đã được tích hợp.

  1. Yêu cầu đối với ứng viên ứng tuyển:

– Có kiến thức về PS Core

– Có kiến thức về mạng IP Network

– Có kiến thức về dịch vụ Cloud ( đây là yêu cầu lợi thế)

– Chấp nhận di chuyển liên tục trong thời gian làm việc

– Khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Các bạn sinh viên có nhiệt quyết và yêu thích lĩnh vực di động CV đến Anh Phong Nhã (Email: tranphongnha73@gmail.com).