Home » SINH VIÊN » Danh sách HV & SV ngành KT điện tử truyền thôngnhận bằng tốt nghiệp vào hai ngày 26 và 27/02/2019

Danh sách HV & SV ngành KT điện tử truyền thôngnhận bằng tốt nghiệp vào hai ngày 26 và 27/02/2019

STT Họ và tên Lớp
1 Đinh Văn Thành C12CQVT2N
2 Nguyễn Anh Lập C13CQVT01-N
3 Lê Tài Linh C13CQVT01-N
4 Đặng Chung Duy C13CQVT01-N
5 Đoàn Nguyên Huynh C13CQVT01-N
6 Tạ Huỳnh Minh Thuận C13CQVT01-N
7 Nguyễn Hoài Du C14CQVT01-N
8 Lê Nhật Duy C14CQVT01-N
9 Ngô Anh Phong C14CQVT01-N
10 Đào Thanh C14CQVT2N
11 Trần Văn Lưu D10CQVT03-N
12 Nguyễn Đức Kiệt D11CQVT02-N
13 Nguyễn Văn Ngôn D11CQVT1-N
14 Châu Phát Tài D11CQVT2-N
15 Trần Thế Khương D11CQVT2-N
16 Nguyễn Ngọc Cang D11TXVT01-N
17 Bùi Thanh  Tâm  D11TXVT01-N
18 Phan Văn Sơn D11TXVT02-N
19 Nguyễn Đức Minh D12CQVT01-N
20 Lê Thanh An D12CQVT01-N
21 Nguyễn Văn Dũng D12CQVT02-N
22 Nguyễn Thanh Hùng D12CQVT02-N
23 Võ Thế Hùng Anh D12CQVT03-N
24 Lê Trường An D12CQVT03-N
25 Vương Tuấn Anh D12CQVT03-N
26 Nguyễn Thế Thanh D12CQVT3N
27 Nguyễn Tấn Vương D13CQVT01-N
28 Nguyễn Hải Phương D13CQVT01-N
29 Huỳnh Trường Sơn D13CQVT01-N
30 Nguyễn Công Phong D13CQVT01-N
31 Nguyễn Xuân Hòa D13CQVT01-N
32 Lê Minh Sơn D13CQVT01-N
33 Nguyễn Xuân Sơn D13CQVT01-N
34 Đại Trung Thành D13CQVT01-N
35 Đỗ Văn Thịnh D13CQVT01-N
36 Quách Tân Tuấn D13CQVT01-N
37 Nguyễn Duy Anh D13CQVT02-N
38 Nguyễn Đông Dương D13CQVT02-N
39 Nguyễn Công Đỉnh D13CQVT02-N
40 Đinh Đức Độ D13CQVT02-N
41 Lê Đức Hoàng Long D13CQVT02-N
42 Nguyễn Quang Dũng D13CQVT02-N
43 Phạm Công Danh D13CQVT02-N
44 Nguyễn Duy Khánh D13CQVT02-N
45 Lê Tấn Hào Quý D13CQVT02-N
46 Nguyễn Quốc Toàn D13CQVT02-N
47 Nguyễn Trung Ẩn D13TXVT01-N
48 Trần Minh Khôi D13TXVT01-N
49 Nguyễn Đức Lộc D13TXVT01-N
50 Trần  Đình Luận D13TXVT01-N
51 Ngô Văn Mừng D13TXVT01-N
52 Mai Văn Phụng D13TXVT01-N
53 Nguyễn Phú Quốc D13TXVT01-N
54 Vũ Quang Sỹ D13TXVT01-N
55 Hồ Thanh Thế D13TXVT01-N
56 Nguyễn Văn Tịnh D13TXVT01-N
57 Lê Quốc Trạng D13TXVT01-N
58 Võ Minh Trí D13TXVT01-N
59 Đặng Minh  Triết D13TXVT01-N
60 Nguyễn Chí Trung D13TXVT01-N
61 Nguyễn Thành Trung D13TXVT01-N
62 Phan Thanh Tuấn D13TXVT01-N
63 Trương Quang Tuyến D13TXVT01-N
64 Trịnh Đình Nhất Uy D13TXVT01-N
65 Đoàn Thanh D13TXVT01-N
66 Đào Công Đà D13TXVT02-N
67 Nguyễn Văn Dũng D13TXVT02-N
68 Trần Đình Hải D13TXVT02-N
69 Nguyễn Thái Hoà D13TXVT02-N
70 Phạm Thị Xuân Hồng D13TXVT02-N
71 Nguyễn Minh  Huy D13TXVT02-N
72 Lê Thành Nghĩa D13TXVT02-N
73 Lê Tiến Phong D13TXVT02-N
74 Nguyễn Hoa Quỳnh D13TXVT02-N
75 Đặng Hoàng Thiện D13TXVT02-N
76 Đặng Thy Mai Thy D13TXVT02-N
77 Nguyễn Hữu Trí D13TXVT02-N
78 Nguyễn Văn Trung D13TXVT02-N
79 Đỗ Quốc Tuấn D13TXVT02-N
80 Trần Văn  D13TXVT02-N
81 Lê Thanh Hòa D13TXVT02-N
82 Trần Văn Tha D13TXVT02-N
83 Vương  Tuấn D13TXVT02-N
84 Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền D13TXVT02-N
85 Trương Tự Trọng L13TXVT01-N
86 Vũ Thị Thu Thủy L14TXVT01-N
87 Nguyễn Thành Trung L14TXVT01-N
88 Đỗ Huỳnh Dương L15CQVT01-N
89 Nguyễn Thanh Duy L15CQVT01-N
90 Nguyễn Xuân Hòa L15CQVT01-N
91 Bùi Hữu Nhân L15CQVT01-N
92 Nguyễn Thị Nhung L15CQVT01-N
93 Nguyễn Thị Yến Nhi L15CQVT01-N
94 Lê Quốc Huy L15TXVT01-N
95 Đinh Đức  Phúc L15TXVT01-N

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh