Home » SINH VIÊN » DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành đào tạo
1 Võ Thị Xuân Hiếu 04/01/1995 C13CQVT01-N Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
2 Lê Duy Hiếu 12/02/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
3 Nguyễn Thị Hường 12/08/1994 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
4 Lê Thị Hiền Ni 07/06/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
5 Nguyễn Mạnh Thắng 05/12/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
6 Phạm Minh Thiện 14/03/1995 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
7 Trần Anh Tuấn 13/03/1994 C13CQPM01-N Công nghệ thông tin
8 Đinh Thế Bảo 12/01/1995 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
9 Lê Thị Chinh 19/01/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
10 Bùi Văn Đầy 03/10/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
11 Nguyễn Thanh Huy 07/11/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
12 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/06/1994 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
13 Bùi Ngọc Bích Nga 24/11/1996 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
14 Nguyễn Tấn Phương 08/02/1995 C14CQCP01-N Công nghệ thông tin
15 Nguyễn Thị Thanh Nhã 29/04/1996 C14CQQT01-N Quản trị kinh doanh
16 Lê Thị Thảo Quyên 30/06/1996 C14CQQT01-N Quản trị kinh doanh
17 Dương Ngọc Mỹ Diệu 05/10/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
18 Thái Thị Hồng Gấm 01/09/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
19 Trần Ngọc Hân 11/06/1995 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
20 Ngô Bội Nhi 13/05/1995 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
21 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 28/01/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
22 Phan Thị Hồng Vinh 30/04/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
23 Trần Thị Ngọc Yến 05/05/1997 C15CQQT01-N Quản trị kinh doanh
24 Hồ Nguyễn Châu Duyên 04/11/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
25 Lê Thị Nhật Linh 20/12/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
26 Nguyễn Thị Hồng Nga 08/10/1995 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
27 Trác Đức Nghi 19/03/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
28 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 15/11/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
29 Trần Thị Như Nguyệt 14/03/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
30 Thạch Trung Nhân 11/09/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
31 Lê Thị Ngọc Tiền 22/02/1997 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
32 Nguyễn Hồ Hoài 17/02/1990 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
33 Nhan Thị Mỹ Yến 08/08/1995 C15CQQT02-N Quản trị kinh doanh
34 Nguyễn Thị Bích Tuyền 15/06/1995 C13CQKT01-N Kế toán
35 Hà Kiều Anh 18/08/1995 C14CQKT01-N Kế toán

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh