PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

ThS. Trần Đình Thuần

TS. Trần Trung Duy

ThS. Phạm Quốc Hợp

ThS. Nguyễn Xuân Khánh

TS. Lê Quốc Cường

 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Bộ môn: Thông Tin Quang
 • Hướng nghiên cứu: thông tin quang, quang vô tuyến, chuyển mạch quang
 • Môn giảng dạy:
 • Email: lequocucong@ptithcm.edu.vn / cuonglequoc@gmail.com
 • Website cá nhân:

TS. Đinh Việt Hào

 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

TS. Nguyễn Đức Phúc

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Internet-of-Things Systems, Deep-Learning-based Systems, Optical Wireless Communication (OWC), FPGA & VLSI-based Design.
 • Môn giảng dạy: Mô phỏng hệ thống truyền thông, Xử lý ảnh và âm thanh.
 • Email: phucnd@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân: http://hcm.ptit.edu.vn/staff/phucnd

ThS. Nguyễn Tấn Nhân

ThS. Lê Duy Khánh

ThS. Nguyễn Khánh Toàn

ThS. Đỗ Văn Việt Em

ThS. Nguyễn Văn Lành

ThS. Phan Thanh Đàm

ThS. Lê Chu Khẩn

ThS. Phan Thanh Toản

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu: Mạng máy tính, Mạng Viễn thông, Routing, Switching, Công nghệ Mạng băng rộng, An ninh mạng, Ảo hóa và Cloud computing.
 • Môn giảng dạy: Cở sở kỹ thuật mạng truyền thông, Mạng máy tính, Internet và các giao thức
 • Email: phanthanhtoan@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân: http://phanthanhtoan.net/

ThS. Phạm Minh Quang

 • Chức vụ: Giảng viên, chủ tịch Công Đoàn.
 • Bộ môn: Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Thông tin vô tuyến
 • Môn giảng dạy: Mô phỏng hệ thống truyền thông, Các mạng thông tin vô tuyến, Thu phát vô tuyến, Thực hành chuyên sâu.
 • Email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

KS. Nguyễn Văn Hiền

ThS. Huỳnh Văn Hóa

CN. Nguyễn Thị Thu Thủy

CỰU GIẢNG VIÊN & CÁN BỘ

ThS. Phạm Đình Nguyên

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Quốc Anh

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Đức Chí

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

TS. Hồ Văn Cừu

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Văn Thiên

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác: