Home » QUAN HỆ QUỐC TẾ » Các đối tác hợp tác

Các đối tác hợp tác

Khoa Viễn Thông 2 đã và đang hợp tác trao đổi giáo dục, NCKH với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông, CNTT:

  1. Đại Học Ulsan, Hàn Quốc
  2. Đại Học Hongik, Hàn Quốc
  3. Đại Học Lille, Pháp
  4. Đại Học Paris-Seine, Pháp
  5. Đại Học Newcastle, Úc
  6. Viện Khoa Học và Công Nghệ Nara, Nhật Bản
  7. NICT, Nhật Bản

 

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh