Danh sách Sinh viên kèm QUYẾT ĐỊNH  số 26/QĐ-HVCS V/v giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2016-2020 ngành QTKD, Kế toán, Marketing và các khóa trước trả nợ thực tập tốt nghiệp: xem chi tiết ở đây.