Home » Posts tagged '2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)'

Tag Archives: 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)

Khoa VT2 tổ chức thành công hội nghị quốc tế KSE 2018

Ngày 1-3/11/2018 vừa qua,  Khoa Viễn Thông 2 (Học Viện Cơ Sở) vinh dự đại diện cho Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (PTIT) đã tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế KSE 2018 (International Conference on Knowledge and Systems Engineering) lần thứ 10 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
http://kse-conf.org/

KSE là hội nghị quốc tế thường niên tổ chức bắt đầu từ 2008, đây là hội nghị quốc tế uy tín trong ngành CNTT, ĐTVT được bảo trợ bởi Viện kỹ nghệ điện, điện tử thế giới (IEEE). Hội nghị năm nay tập trung hơn 100 nhà Khoa học trong và ngoài nước, với hơn 10 phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị năm nay đã được đánh giá rất tốt về mặt nội dung chuyên môn và khâu tổ chức.

Việc tổ chức thành công liên tiếp 2 hội nghị quốc tế lớn tại Việt Nam ATC’18 và KSE’18 chỉ trong vòng một tháng (10 và 11), đã góp phần quảng bá hình ảnh của Khoa Viễn thông 2, HVCS nói riêng và Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (PTIT) nói chung ra bạn bè trong nước và thế giới. Các Hội nghị cũng là cầu nối hợp tác, giao lưu khoa học kỹ thuật dành cho các nhà khoa học, các sinh viên trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Hội nghị KSE 2019 năm sau sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, đơn vị đăng cai tổ chức là Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

BTC Hội nghị xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô và các bạn sinh viên của Phòng Thí nghiệm Thông tin Vô tuyến (WCOMM Lab.) và Phòng Thí nghiệm NCKH Sinh viên Khoa Viễn Thông 2 đã tích cực hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị.

TS. Tân Hạnh, PGĐ Học Viện đọc diễn văn khai mạc hội nghị

TS. Tân Hạnh, PGĐ Học Viện trao tặng quà lưu niệm cho các giáo sư khách mời đến từ Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)

GS. Satoshi Tojo (JAIST) trao tặng chứng nhận cho các bài báo xuất sắc nhất tại hội nghị KSE 2018.

[CFP] 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)

2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) 

November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam http://kse-conf.org
Hosted by Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
*******************************************************************************************

The KSE conference is an open international forum for presentation, discussion and exchange of the latest advances and challenges in research of Knowledge and Systems Engineering. The main objective of the conference is to bring together researchers, academics, practitioners and students not only to share research results and practical applications but also to foster collaboration in research and education in KSE. In 2018, the KSE conference will be held in Ho Chi Minh City, Vietnam during November 1-3, 2018 and hosted by Posts and Telecommunications Institute of Technology. The conference will feature prominent invited speakers as well as papers by top researchers from all over the world.
***Important Dates***
– Manuscript submission: April 30, 2018
– Notification of acceptance: July 30, 2018
– Camera-ready submission: August 15, 2018

The conference program will run for three days with the regular tracks and special sessions. In addition, a number of tutorial sessions will be scheduled for one day before the conference starts. KSE 2018 solicits
contributions dealing with any aspects of Knowledge and Systems Engineering. The organizers of the conference invite the papers on the following themes, but not limited to:

 • Natural Language Processing
 • Multimedia & Pattern Recognition
 • Evolutionary Learning
 • Information Security
 • Biomedical Information Processing
 • Knowledge Representation and Reasoning
 • Data Mining & Big Data
 • Information System Engineering • Knowledge Management
 • System Engineering
 • Software Systems Engineering
 • Web Services
 • Cloud Computing, Computing Models
 • Human Machine Interaction
 • Fuzzy Logic and Application

***Submission Guidelines***
Authors are invited to submit papers of up to 6 pages, written in English, in PDF format and compliant with the IEEE standard (http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html).
All papers must be original contributions and not previously published, nor currently under consideration, for publication elsewhere.
Papers should be submitted through the EDAS conference submission system at https://edas.info/N24585
Submitted papers (for both regular and special sessions) are subject to a blind reviewed process handled by an international technical program committee. An author of an accepted paper must be registered at full rate (member or non-member of the IEEE) prior to uploading the camera-ready version. The maximum length of the camera-ready version is 6 pages.
***Organization Committee***
Conference Chairs

 • Thanh Thuy Nguyen, Hanoi University of Engineering and Technology, Vietnam
 • Satoshi Tojo, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan
 • Tan Hanh, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam

Technical Program Chairs

 • Minh Le Nguyen, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan
 • Tu Minh Phuong, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam
 • Vo Nguyen Quoc Bao, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam

Local Arrangement Co-Chairs

 • Tran Trung Duy, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam

Financial Co-Chairs

 • Pham Minh Quang, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam

Publication Co-Chairs

 • Tran Trung Duy, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam

Webmaster

 • Tran Thong Nhat, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam