Tag Archives: an toàn thông tin

Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa Làm Vừa Học năm 2017

Hits: 84

Posted in Thông Báo, Thông tin tuyển sinh | Tagged , , , , | Comments Off on Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa Làm Vừa Học năm 2017

Cuộc thi Hackathon tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), thông qua Quỹ Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo số (FFIN), tổ chức cuộc thi Hackathon tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng mang tên #RiSk[Solutions] (tên đầy đủ: Recettes … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment