Tag Archives: Call for Papers

[CALL FOR PAPERS] 2018 IEEE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (IEEE ICCE 2018)

FINAL CALL FOR PAPERS 2018 IEEE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (IEEE ICCE 2018) JULY 18th – 20th, 2018, HUE CITY, VIETNAM (http://www.icce-2018.org) The International Conference on Communications and Electronics (ICCE) is becoming a reputable bi-annual international conference … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Comments Off on [CALL FOR PAPERS] 2018 IEEE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (IEEE ICCE 2018)

[Call for Papers] The Special Issue in IET Communications on “Recent Advances on 5G Communications”

IET Communications covers the fundamental and generic research for a better understanding of communication technologies to harness the signals for better performing communication systems using various wired and/or wireless media. This Journal is particularly interested in research papers reporting novel … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

[Call For Paper] Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ X – FAIR’10

Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ X – FAIR’10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tindo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2017), January 29-31st, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam

Call for Papers The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2018) January 29-31st, 2018 Post & Telecommunications Institute of Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam http://www.sigtelcom.net/2018/ SigTelCom 2018 is technically co-sponsored by IEEE and … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , | Comments Off on The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2017), January 29-31st, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam

[CFP]: The 7th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2017)

The 7th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2017) October 5-6, 2017 – Hanoi, Vietnam http://www.icdv.uet.vnu.edu.vn/ Hosted by VNU University of Engineering and Technology Sponsored by IEEE SSCS Vietnam Chapter and IEICE Vietnam Section Participating-Sponsored by IEEE … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

[Call for Papers] The 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)

The International Conference on Advanced Technologies for Communications is an annual conference series, since 2008, co-organized by the Radio & Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , | Leave a comment

[Call for Papers] Hội nghị VJMW2017 tại ĐHBKHN

Hội nghị VJMW2017 nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động công bố khoa học và tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong nước và các nhà khoa học Nhật Bản. … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Leave a comment

[Call for papers] NAFOSTED-NICS 2017

THE 4TH NAFOSTED CONFERENCE ON INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE (NICS 2017) November 24-25, 2017 (http://www.nafosted-nics.org/call-for-papers.html) The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) is a series of scientific activities supported by the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Leave a comment

[EDAS-CFP] SigTelCom 2018 – Special issue on IET Communications “Recent Advances on 5G”

Call for Papers  The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2018) January 29-31st, 2018 Post & Telecommunications Institute of Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam http://www.sigtelcom.net/2018/ SigTelCom 2017 is technically co-sponsored by IEEE and IEEE … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , | Leave a comment

[JSTIC] THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 1 -2 NĂM 2017

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 1-2, 2017 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CALL FOR PAPERS NO. 1-2, 2017 Journal of Science and Technology on Information and Communications  http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic/index ISSN: 2525-2224 Tạp chí Khoa … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , | Leave a comment

Chuyên san số 8 năm thứ 7 – Tạp chí KH&CN của Học viện

CALL FOR PAPERS Journal of Science and Technology Special Issue on Electronics, Communications, and Information The Special Issue on Electronics, Communications, and Information of the Journal of Science and Technology (JST) is jointly published by Vietnam Academy of Science and … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Chuyên san số 8 năm thứ 7 – Tạp chí KH&CN của Học viện

REV-2016: Mời tham gia Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin (gia hạn nộp bài)

  Thông báo của ban tổ chức hội thảo về việc gia hạn nộp bài hội thảo REV-2016: thời hạn nộp bài đến hết ngày 10/10/2016. Quý Thầy Cô và các cán bộ nghiên cứu vui lòng xem thông báo … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

VCM-2016: Gia hạn thời hạn nộp bài cho Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc lần thứ 8

Kính gửi: Các thành viên trong Ban Chương trình Hội nghị VCM-2016, Đến 11h00 ngày 22/8/2016, số bài nộp cho Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8 VCM-2016 đã có gần 110 bài. Tuy nhiên, hiện nay … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5

Hits: 14

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Call for Papers: The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2017)

Call for Papers  The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2017) January 9-11th, 2017 Duy Tan University, Da Nang, Vietnam http://www.sigtelcom.net/2017/ SigTelCom 2017 is technically co-sponsored by IEEE and IEEE Vietnam Section. Accepted and presented … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment