QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho SV CQ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên ???c khen th??ng n?m h?c 2016-2017: ? ?ây.

Quyết định V/v Điều chỉnh thực tập TN cho SV hệ LT CĐ ĐHCQ khóa 2015-2017 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách sinh viên ?i?u ch?nh ?? c??ng, ??n v? th?c t?p t?t nghi?p: xem t?i ?ây.

H?n chót nh?n Quy?t ??nh m?i: 16h Th? Sáu 28/07/2017

??a ?i?m nh?n Quy?t ??nh m?i: VP Khoa Qu?n 1.

Quyết định V/v Điều chỉnh thực tập TN cho SV hệ ĐHCQ khóa 2013-2018 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách sinh viên ?i?u ch?nh ?? c??ng, ??n v? th?c t?p t?t nghi?p: xem t?i ?ây.

H?n chót nh?n Quy?t ??nh m?i: 16h Th? Sáu 28/07/2017

??a ?i?m nh?n Quy?t ??nh m?i: VP Khoa Qu?n 1.