Tag Archives: đồ án

[TN] THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP ĐHCQ KHÓA 2013-LIÊN THÔNG KHÓA 2015

Thân gửi sinh viên và lớp trưởng các lớp, Văn phòng Khoa thông báo, có QĐ giao đồ án tốt nghiệp lớp đại học chính quy khóa 2013 và liên thông khóa 2015 (đính kèm file). + Thời gian làm đồ … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , | Comments Off on [TN] THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP ĐHCQ KHÓA 2013-LIÊN THÔNG KHÓA 2015

QUYẾT ĐỊNH V/v hiệu chỉnh tên đề tài Đồ án TN cho SV ĐHCQ khóa 2013-2018 ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách Sinh viên kèm theo: xem ở đây. Hits: 188

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH V/v hiệu chỉnh tên đề tài Đồ án TN cho SV ĐHCQ khóa 2013-2018 ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, giao đề tài Đồ án TN, giảng dạy các môn thay thế TN SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Ngành KT ĐTTT

Quyết định V/v Phê duyệt danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn và giao đề tài Đồ án TN cho SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Liên thông cao đẳng –  ĐHCQ Ngành KT ĐTTT:  tại đây Quyết định V/v Phê duyệt danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2013-2018 … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, giao đề tài Đồ án TN, giảng dạy các môn thay thế TN SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Ngành KT ĐTTT

Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO Theo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp, các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 có thể điều chỉnh và thay đổi đồ án tốt nghiệp. + Mẫu … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

[TN] THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân gửi sinh viên và lớp trưởng Đ13CQVT01,02- L15CQVT01 Theo kế hoạch tốt nghiệp của lớp, các sinh viên nhanh chóng liên hệ với GVHD để xây dựng đồ án tốt nghiệp. Điều kiện giao đồ án tốt nghiệp: nợ … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on [TN] THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2013-2018 STT Họ Tên Lớp 1 Nguyễn Thị Thùy An D13CQVT01-N 2 Nguyễn Văn Cường D13CQVT01-N 3 Nguyễn Văn Đạo D13CQVT01-N 4 Nguyễn Tiến Đạt D13CQVT01-N 5 Lê Thái Duy D13CQVT01-N 6 Hỷ Phả Hắm … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP