Home » Posts tagged 'đợt 2'

Tag Archives: đợt 2

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2:
  1. Lớp D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: tại đây.
  2. Lớp D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: tại đây.
  3. Lớp D15CQVT01-N & D15QVT02-N: tại đây.
  4. Lớp D16CQVT01-N & D16QVT02-N: tại đây.
  5. Lớp L16CQVT01-N: tại đây.
  6. Môn tích lũy TN Hệ Cao đẳng khóa 2014: tại đây.