Tag Archives: học kỳ 1

Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO Theo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp, các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 có thể điều chỉnh và thay đổi đồ án tốt nghiệp. + Mẫu … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp