Tag Archives: khóa 2016

LỊCH THI LẦN 1 HK3 Các lớp Khóa 2016 Hệ 4.5 năm và 2.5 năm – ĐHTX

Hits: 101

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on LỊCH THI LẦN 1 HK3 Các lớp Khóa 2016 Hệ 4.5 năm và 2.5 năm – ĐHTX

THỜI KHÓA BIỂU HK3 Các lớp Khóa 2016 – Hệ ĐHTX (Từ 23/10-05/11/2017)

Hits: 51

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , | Comments Off on THỜI KHÓA BIỂU HK3 Các lớp Khóa 2016 – Hệ ĐHTX (Từ 23/10-05/11/2017)

LỊCH THI LẦN 1 HK2 và LẦN 2 HK1 Các lớp khóa 2016 Hệ 4,5 năm và 2,5 năm – ĐHTX

Hits: 128

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on LỊCH THI LẦN 1 HK2 và LẦN 2 HK1 Các lớp khóa 2016 Hệ 4,5 năm và 2,5 năm – ĐHTX

Lịch thi kỳ thi phụ HK1 năm học 2016-2017 các lớp đại học Khóa 2016

Hits: 12

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

Quyết định: V/v Giao nhiệm vụ Cố vấn học tập cho các lớp Hệ ĐH, CĐ, LT CQ khóa 2016 năm học 2016-2017

Hits: 10

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment