Home » Posts tagged 'lịch ôn thi tốt nghiệp'

Tag Archives: lịch ôn thi tốt nghiệp

[Đại Học Từ Xa] Lịch ôn thi tốt nghiệp các khóa

  • Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 2012 hệ 5 năm ngành CNTT – ĐHTX: xem tại đây.
  • Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 2012 hệ 5 năm & khóa 2014 hệ 2,5 năm ngành ĐTTT – ĐHTX: xem tại đây.
  • Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 2014 hệ 2,5 năm ngành QTKD – ĐHTX: xem tại đây.

*********