Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2:
  1. Lớp D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: tại đây.
  2. Lớp D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: tại đây.
  3. Lớp D15CQVT01-N & D15QVT02-N: tại đây.
  4. Lớp D16CQVT01-N & D16QVT02-N: tại đây.
  5. Lớp L16CQVT01-N: tại đây.
  6. Môn tích lũy TN Hệ Cao đẳng khóa 2014: tại đây.

Lịch thi: ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 1 HK6 và ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 2 HK5

Quý Thầy Cô và các anh chị sinh viên vui lòng xem thời khóa biểu chi tiết: 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 1&2 CÁC LỚP ĐẠI HỌC

Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết:

**********