Archive for: lịch thi

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2: Lớp D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: tại đây. Lớp D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: tại đây. Lớp D15CQVT01-N & D15QVT02-N: tại đây. Lớp D16CQVT01-N & D16QVT02-N: tại đây. Lớp L16CQVT01-N: tại đây. Môn tích lũy TN Hệ Cao […]

 

Lịch thi kỳ thi phụ HK1 năm học 2016-2017 các lớp đại học Khóa 2016

 

[Đại Học Từ Xa] Lịch thi lần 1 HK7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm

Lịch thi lần 1 học kỳ 7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm – Đại Học Từ Xa: xem tại đây.

 

[LỊCH THI] Các lớp Khóa 2013 hệ 5 năm ĐHTX Lần 2 HK6

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết lịch thi: tại đây.

 

Lịch thi: ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 1 HK6 và ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 2 HK5

Quý Thầy Cô và các anh chị sinh viên vui lòng xem thời khóa biểu chi tiết:  LỊCH THI Lần 1 HK6 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm ĐHTX LỊCH THI Lần 2 HK5 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm ĐHTX    

 

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 1&2 CÁC LỚP ĐẠI HỌC

Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết: LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 1 CÁC LƠP ĐẠI HỌC HỆ  CHÍNH QUY (từ 25/07/2016 đến 31/07/2016 – 1 tuần) LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 2 CÁC LƠP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY […]

 
 
UA-88185037-1