Home » Posts tagged 'Liên thông Cao đẳng – Đại học Chính quy'

Tag Archives: Liên thông Cao đẳng – Đại học Chính quy

Quyết định V/v Điều chỉnh thực tập TN cho SV hệ LT CĐ ĐHCQ khóa 2015-2017 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách sinh viên điều chỉnh đề cương, đơn vị thực tập tốt nghiệp: xem tại đây.

Hạn chót nhận Quyết định mới: 16h Thứ Sáu 28/07/2017

Địa điểm nhận Quyết định mới: VP Khoa Quận 1.

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên LIÊN THÔNG ĐH chính quy Khóa 2015-2017 Ngành KT Điện tử truyền thông

QD 290_Page_1

QD 290_Page_2