Quyết định V/v Điều chỉnh thực tập TN cho SV hệ LT CĐ ĐHCQ khóa 2015-2017 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách sinh viên ?i?u ch?nh ?? c??ng, ??n v? th?c t?p t?t nghi?p: xem t?i ?ây.

H?n chót nh?n Quy?t ??nh m?i: 16h Th? Sáu 28/07/2017

??a ?i?m nh?n Quy?t ??nh m?i: VP Khoa Qu?n 1.