Tag Archives: mạng viễn thông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN CHUYÊN NGÀNH

Theo kế hoạch đào tạo, Khoa Viễn Thông 2 sẽ phân chuyên ngành cho các sinh viên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông vào ba chuyên ngành: vô tuyến, mạng viễn thông và thông tin quang. Kế hoạch phân … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN CHUYÊN NGÀNH